e-Barashada

Minnetonka Dugsiga Dhexe Qorshaha E-Barashada Bariga

Laga bilaabo Abriil 6, 2020

Waxbarista waxaa lagu bixin doonaa ugu horreyn iyadoo la adeegsanayo ipad-yada iyo barnaamijka cilmiga degmada. Degmadu waxay leedahay waayo-aragnimo ballaaran oo ay ku bixiso barashada khadka tooska ah iyadoo loo marayo Tonka Online, barnaamijka elektaroonigga ah ee Dugsiga Sare ee Minnetonka.

Tani macnaheedu maaha inay ardaydu ku sii jiri doonaan tiknoolajiyad dhan waqtiga oo dhan, laakiin waa inay lahaadaan isku dheelitirnaan waqtiga oo ku saabsan Schoology oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka loo dhiibo tiknoolajiyad la'aan.  

  • Ardayda ku jirta Fasalada 5-12 waxay horeyba u haysteen Ipad si ay u isticmaalaan maalin kasta, waxayna aad u yaqaanaan isticmaalkooda waxbarida iyo qabashada shaqada iskuulka.  
  • Ardayda iyo macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka fasalka ee ardaydu ku qaadan lahaayeen dugsiga waxayna qorsheynayaan inay yeeshaan nasashooyin isku mid ah, qado iyo guud ahaan maalinta iskuulka ay lahaan lahaayeen haddii ay ku jiraan dugsiga.

Su'aalaha Inta Badan La Weydiiyo Qoysaska MME

Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato ku qabtid barashada elektarooniga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.

Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)

Ilaa daqiiqad cusbooneysiinta jawaabta ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee jawaabta coronavirus (COVID-19), e-Learning iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo degelkeenna gaarka ah.

Qorshaha Kajawaabista Coronavirus (COVID-19)

Qaatayaasha Abaalmarinta Tacliinta ee Madaxweynaha