Raadinta Awoodda Aqoonta ee Minnetonka (Tijaabada ACT / SAT)

7 th & 8 th Fasalka Minnetonka Academic Talent Search

Qaadashada SAT (Imtixaanka Aqoonsiga Aqoonta) Imtixaanka Galitaanka Kulliyadda

Raadinta Kartida Aqoonta ee Minnetonka ee 2020-21 ayaa bilaabatay. Ardayda fasalka toddobaad iyo sideedaad oo leh diiwaanno tacliimeed oo adag ayaa lagu casuumay inay kaqeybqaataan fursaddan oo ay kujirto qaadashada SAT maalinta Sabtida, Maarso 13, 2021 ee Dugsiga Dhexe ee Minnetonka EAST.

ACT lama siin doono sanadkan.

Waraaqaha casuumaadda waxaa loo dirayaa horraanta Diseembar iyada oo loo dirayo emaylka ardayda ku jira Barnaamijka Awoodda Sare, Sayniska la Dardargeliyay, Maamuusta iyo Koorsooyinka Xisaabta ee Sare.

Kaliya ardayda aqoonta u leh ayaa loo oggol yahay inay isdiiwaangaliyaan.

Ka eeg macluumaad dheeri ah dhinaca midigta.

Fadlan la xiriir Deborah Zachman Minnetonka Isu duwaha Raadinta ee Deborah.zachman@minnetonkaschools.org wixii su'aalo ah ee aan looga jawaabin macluumaadka ku yaal boggan.