Raadinta Xirfadda Tiknikada ee Minnetonka (Tijaabada ACT / SAT)

Qaadashada ACT iyo SAT (Fasalka 7aad iyo 8aad)

Raadinta Tiknikada Tiknikada ee 2019-20 Minnetonka ayaa bilaabatay. Ardayda fasalka toddobaad iyo sideedaad oo leh diiwaanada waxbarasho ee adag ayaa lagu casuumay inay kaqaybqaataan fursadan oo ku lug leh qaadashada SAT Sabtida, Diseembar 7, 2019 iyo / ama Sabtida, Febraayo 8, 2020. 

Waraaqaha Martiqaad ayaa loo diray horraantii Sebtember emayl loogu diro Ardeyda Sare, Maamuusta iyo Koorsooyinka Xisaabaadka Ardayda Sare. Haddii aadan helin iyo martiqaad, fadlan la xiriir Deborah Zachman.

Kaliya ardayda aqoonta u leh ayaa loo oggol yahay inay isqortaan.

Imtixaanka ACT ee loogu tala galay ardayda fasalka 7aad iyo 8aad waa Sabti, Febraayo 8, 2020 markay tahay MMW. Waalidku waa inay ardayda iskuulka dhigtaan inta u dhexeysa 7: 30-8: 00 am. Fadlan ugu dambeyn 8:00 aroornimo

Ardeydu waxay u baahan yihiin tikidhkooda gelitaanka iyo Foomka Aqoonsiga Ardayga ee ku lifaaqan.

Raadinta Xirfadda Tacliinta Sare ee Bartamaha-Waqooyi ee Jaamacadda Waqooyi-galbeed (NUMATS):

Fiidiyowga Kulan Kulan Macluumaadka

Xiriir

Deborah Zachman
Isuduwaha Raadinta Xirfadda Tacliinta
deborah.zachman@minnetonkaschools.org
952-401-5152

Margaret McDonald
Maareeyaha Goobta Xirfadda Raadinta
margaret.mcdonald@minnetonkaschools.org
952-401-5344