e-Barashada

Minnetonka Middle School West e-Learning Plan

Wuxuu dhaqan galay Abriil 6, 2020

Instruction will be delivered primarily through the use of iPads and the District’s Schoology program. The District has extensive experience delivering online instruction through Tonka Online, Minnetonka High School's e-learning program.

Tan macnaheedu maahan inay ardaydu joogi doonaan teknolojiyadda dhammaan waqtiga oo dhan, laakiin waa inay lahaadaan isku-dheelitir waqti xagga Schoology ah oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka la siinayo iyada oo aan lahayn teknolojiyad.  

  • Students in Grades 5-12 already have iPads to use daily, and they are very familiar with their use for instruction and doing schoolwork.  
  • Ardayda iyo macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka fasalka ee ardayda ay ku haysan lahaayeen dugsiga oo waxay qorsheynayaan sidii ay ku qaadan lahaayeen fasaxyo isku mid ah, qado iyo guud ahaan maalinta dugsiga ay heli lahaayeen haddii dugsiga lagu jiro.

Frequently Asked Questions for MMW Families

Minnetonka Middle School West is here to help if you are having trouble with e-learning. Please review the frequently asked questions below, which should answer most of your questions.

Coronarivus (COVID-19) Qorshe Jawaab

Ilaa daqiiqadaha cusboonaysiinta jawaabta ee iskuulada Dadweynaha Minnetonka ee coronavirus (COVID-19), e-Barashada iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo websaydhkeena gaarka ah.

Coronarivus (COVID-19) Qorshe Jawaab

Abaalmarinta Abaalmarinta Tacliinta