Shaqaalaha Bulshada

Shaqaalaha bulshada ee Minnetonka Middle School West wuxuu mas'uul ka yahay ardayda leh qorshe waxbarasho shaqsiyeed. Masuuliyadaha kale waxaa ka mid ah:

  • Isuduwaha Barnaamijka Barnaamijka Maskaxda ee MHS
  • Isgaarsiinta iyo la tashiga shaqaalaha iyo waalidiinta oo ku saabsan baahida ardayga shaqsiyeed
  • Wax ka qabashada dhibaatada
  • Khabiirka taageerada ardayda
  • Wadahadal iyo wadatashi shaqaalaha iyo waalidiinta oo ku saabsan baahida shaqsiyeed

mmw

Qeybtan


Xiriir

Erin Brown
Shaqaalaha Bulshada / Dhismaha Isuduwaha 504
erin.brown@minnetonkaschools.org
952-401-5330