Ka dib hanuunintaada la qorsheeyay, dib u eeg oo soo gudbi foomamka loo baahan yahay.

Dhammaan foomamku waxa ay ku egtahay MAY 26, 2023 .

  • Foomka Danaha Mashruuca Siyaasadda Dadweynaha iyo Xidhiidhka Caalamiga ah waxa la filayaa May 12, 2023 .

Foomamka dhammaan strands - Laga bilaabo Meey 26, 2023

Falanqaynta Ganacsiga HL

Cilmiga Caafimaadka

Xiriirka Caalamiga ah

Siyaasadda Dadweynaha

Kala duwan

Xidhiidhada Duubista Hanuuninta