Nagu saabsan

Himiladayada:
Si aad uga qayb-gasho ardayda ka qalin-jabisay oo taageero dadaallada gudaha Dugsiga Degmada Minnetonka.

Aragtideena:
Kor u qaadida hanka nolosha ee Dugsiga Degmada Minnetonka.

MAA waxay diiradda saari doontaa afar hadaf oo muhiim ah:
  1. Ku dhiiri geli xidhiidhka sii socda ee u dhexeeya ardayda ka qalinjabisay iyo Dugsiga Degmada Minnetonka.
  2. Abaabulaan waxqabadyada ardayda qalin-jabisay oo taageer isu imaatinka fasalka.
  3. Ku tabaruc dhaqaale iyo dhaqaaleba Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.
  4. Bixi taageero dhaqaale hawlaha fanka wanaagsan ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.

Akhri Xeer-hoosaadkayaga

Ka qaybgal shir soo socda

Isu imaatinka