Cusbooneysii macluumaadkaaga xiriirka

Foomka Macluumaadka Xiriirka Alumni

Loo baahan yahay

;
Dugsiyadee ayaad dhigatay? Calaamadee dhammaan kuwa khuseeya
Calaamadee dhammaan kuwa khuseeya
Ma jeceshahay inaad taageerto Ururka Qalinjabiyeyaasha Minnetonka adigoo: Calaamadee dhammaan kuwa khuseeya.
Calaamadee dhammaan kuwa khuseeya
Ma tahay mujaahid ama xubin adeeg hawleed firfircoon? Hadday haa tahay, fadlan faahfaahin ku bixi sanduuqa hoose.
Hadday haa tahay, fadlan faahfaahin ku bixi sanduuqa hoose.
Fadlan nala wadaag wixii faahfaahin dheeraad ah oo aad jeclaan lahayd inaan ogaano ama su'aalaha aad qabto

Isu imaatinka