Aqoonsi siinta

Waad ku mahadsan tahay taageeridda Ururka Qalinjabiyeyaasha Minnetonka. Deeqahaagu waxay u tagaan si ay u taageeraan Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka iyo xafladaha kala duwan ee alumni sannadkii.

Hoos waxaa ah dhammaan ardaydii ka qalinjabisay iyo hay'adaha bixiyay tabarucaad dhan $100 ama ka badan sanadkii la soo dhaafay (July 1-June 30). Haddii aad bixisay $1 ama $10,000, waxaad samaysay isbeddel!

 Ku Samee Deeq Ku Samee Boostada

Isu imaatinka