Abaalmarinta Qalinjabiyayaasha Minnetonka

David Gartner

Waxaa la galiyay Hoolka Fame ee Kulliyada Sebtembar 23, 2023.

Masiixa hore

Waxaa la galiyay Hoolka Fame ee Kulliyada Sebtembar 23, 2023.

Timothy Dawson '08

Waxa uu helay Abaalmarinta Guusha Qalinjabiyayaasha Da'da yar ee Sebtembar 23, 2023.

Alana Aamodt '14

Waxa uu helay Abaalmarinta Guusha Qalinjabiyayaasha Da'da yar ee Sebtembar 23, 2023.

Bruce Goetz

Waxa uu helay Abaalmarinta Alumni-ga Sharafta leh Sebtember 24, 2022.

Bill Keeler

La galiyay Hoolka Fame ee Kulliyada Sebtember 24, 2022.

Joan Larson

La galiyay Hoolka Fame ee Kulliyada Oktoobar 10, 2020.

Rob LaRue '97

La galiyay Hoolka caanka ah ee Skippers Sebtember 28, 2019.

Craig Bantz '04

Waxa uu helay Abaalmarinta Guusha Ardayga Da'da yar ee Sebtembar 28, 2019.

Kelsy Zimba '04

Waxa uu helay Abaalmarinta Guusha Ardayga Da'da yar ee Sebtembar 28, 2019.

Juris Teraud

La soo galiyay Hoolka Fame ee Kulliyada Sebtember 28, 2019.

Sue Adamek

La soo galiyay Hoolka Fame ee Kulliyada Sebtember 28, 2019.

Howard Young

Waxa la galiyay Hoolka Fame ee Kulliyada Sebtember 16, 2017.

Abaalmarino