Ka Qayb Qaado

Siyaabaha aad ku caawin karto!

  • Ku taageer MPSF hadiyad lacageed .
  • Ku noqo BULUUX run ah oo leh $ 1,000 + taageero (lacag caddaan ah ama hadiyado nooc ah) sanad dugsiyeed kasta.
  • Ku sharfa macallin macallimiinteena daaweynta ee iibinta bilaha Diseembar iyo Maajo.
  • Ka soo qaybgal munaasabaddeena Riyada Sameeyayaasha Febraayo kasta.
  • Ka soo qaybgal qado-sharafeedkeena Toddobaadka Nofeembar.
  • Hubi haddii loo-shaqeeyahaagu bixiyo hadiyado u dhigma.
  • U qoondee hadiyaddaada United Way MPSF. (Adeegso aqoonsigaaga canshuurta # 41-1569085 oo cinwaan ka dhig 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345).
  • Ku dhiiri geli macalinkaaga inuu dalbado lacagaha deeqda macalinka.

Wac 952-401-5040 si aad u hesho macluumaad ku saabsan mid ka mid ah siyaabahan si aad u taageerto dhammaan ardayda Minnetonka!