Ka Qaybgal

Siyaabaha aad u caawin karto!

  • Ku taageer MPSF hadiyad maaliyadeed .
  • Noqo MUUQAAL BADAN oo leh $ 1,000 + oo taageero ah (lacag caddaan ah ama hadiyado nooc ah) sanad dugsiyeed kasta.
  • Maamuuso macallin Macallimaddeenna oo daaweeya iibka bisha Diseembar iyo Maajo.
  • Ka soo qaybgal munaasabaddeena Riyo-Maalmeed kasta Febraayo.
  • Ka soo qaybgal qadada Dalxiiskeena miisaska Noofembar kasta.
  • Hubi haddii loo-shaqeeyahaagu bixiyo hadiyado u dhigma.
  • U xilsaaro hadiyaddaada United Way MPSF. (Adeegso lambarkayaga cashuurta # 41-1569085 oo cinwaanka 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345).
  • Ku dhiirrigeli macalinkaaga inuu dalbado lacagaha deeqda Macallinka .

Soo wac 952-401-5040 si aad u hesho macluumaad ku saabsan mid kasta oo ka mid ah qaababkan si loo taageero dhammaan ardayda Minnetonka!