Sanduuqa deeqda waxbarasho ee Momentum Memorial

Sanduuqa Xusuus-qorka ee Momentum waxaa loo aasaasay iyadoo lagu sharfayo James 'Jamie' Olinger si ay u taageerto ardayda Dugsiga Sare ee Minnetonka barnaamijka Hawl-wadeennada kuwaas oo raadin doona xirfad ganacsi ama goob farsamo. Deeq waxbarasho ayaa la siin doonaa gu' kasta dugsiga sare ee Minnetonka kaas oo qorsheynaya inuu sii wado dugsiga sare ama barnaamijka kuleejka afarta sano ah; iyo/ama lacagaha la siin doono ardayda u baahan in laga caawiyo kharashka koorsada ee agabka. Codsiyada waxaa lagu soo gudbin karaa Xarunta Shaqada iyo La-talinta ee MHS.

Asalkii hore
Jamie Olinger waxa uu u shaqeeyay sidii dhisme xirfad leh 37 sano. Dhismuhu waxa uu ahaa dareenkiisa oo waxa uu ku raaxaysan jiray la shaqaynta ardayda, wax barida iyo latalinta. Wuxuu inta badan ka hadli jiray dugsiyada farsamada gacanta iyo dugsiyada sare isagoo ku dhiirigeliyay inay bixiyaan koorsooyin sida Momentum. Wuu ku faraxsanaan lahaa inuu arko in Dugsiga Sare ee Minnetonka u abuurayo wadooyin iyo fursado ay ardaydu ku raadsadaan mihnadaha ganacsiga ama farsamada oo uu jeclaan lahaa inuu taageero barnaamijkan.

Si aad ugu deeqdo kaarka deynta, buuxi foomka hoose. Jeegaga tabaruca waxaa lagu soo diri karaa Aasaaska Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka: 5621 County Road 101, Minnetonka, MN 55345. Su'aalaha: (952) 401-5040.   

KU DEEQ

Sawir

Abaal marinta 2024, Grayson Kohout-Spidahl iyo Amy Grady, Guddoomiyaha Golaha Sare ee Aasaaska Dugsiyada Minnetonka


Qaatayaasha Abaalmarinta Hore

  • 2024 Grayson Kohout-Spidahl
  • 2023 Gage Eastman