Saamaynta Aasaaska ee Xarunta Waxbarashada Beesha Minnetonka

Deeqaha Macallinka Sannadaha oo dhan

 

MPSFoundation_Logo

 


Kala soco aasaaska warbaahinta bulshada

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


Waxaan sidoo kale ku siinaa taageero maaliyadeed oo joogto ah barnaamijyada degmada oo dhan anagoo adeegsanayna Sanduuqa Awqaafta.

Robotics STEM Lego Spike Prime Sets

 

Kaydi Taariikhda Dhacdooyinka Aasaaska

 

Febraayo 7, 2025
Riyada Sameeyayaasha
Equestria West, Chaska MN