Deeqda waxbarasho ee qoyska Sundem

Deeqda waxbarasho ee qoyska Sundem

Sanduuqa deeqda waxbarasho ee qoyska Sundem waxaa la aasaasay 2015 si loo sharfo macalimiinta Minnetonka ee Gary Sundem ('63), Gail Sundem Noller ('66) iyo Gwen Sundem Jansen ('70). Gary Sundem waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah ku guuleystayaasha Abaalmarinta Alumni Alumni ee Ururka Alumni ee 2015, taasoo keentay in la aasaaso sanduuqa deeqda waxbarasho.

Hal deeq waxbarasho oo kulleej ah ayaa May kasta la siiyaa sare ee Dugsiga Sare ee Minnetonka sannadkii kaas oo leh:

 • Ku xardhay ugu yaraan laba ciyaaraha varsity
 • Ugu yaraan GPA ee 3.50 (ka reeban waxaa loo samayn karaa ardayda ku qoran AP iyo/ama fasallo badan oo IB ah oo leh ugu yaraan GPA ee 3.0)
 • Waxa uu qorshaynayaa in uu dhigto kulliyadda fanka liberaaliga ah ee afarta sano ah sannad dugsiyeedka soo socda

Codsadayaasha daneynaya waxay codsan karaan Febraayo iyo Maarso iyada oo qayb ka ah deeqda waxbarasho ee MHS ee waayeelka. La xidhiidh Xafiiska La-talinta Kuliyada Dugsiga Sare ee Minnetonka wixii macluumaad dheeraad ah.

 

 

Xaflada Qalinjabinta

Qaatayaasha deeqda waxbarasho ee hore

 • 2024 Elizabeth Weider, St. Olaf College
 • 2023 Joel Landstrom, Trinity College
 • 2022 Mara Boyko, Jaamacadda Minnesota
 • 2021 Lissa Mizutani
 • 2020 Reese Thompson, Jaamacadda Bethel
 • 2019 Sarah Hamilton
 • 2018 Christina Crassas, Jaamacadda Rice
 • 2017 Patrick Brady, Jaamacadda Notre Dame
 • 2016 Mario Bertogliat, Jaamacadda Wisconsin

Deeqda waxbarasho ee qoyska Sundem

2024 qaataha abaalmarinta Elizabeth Weider iyo soo-bandhigaha abaalmarinta, Josh Jansen