Qoysaska 'Sundem Scholarship'

Qoysaska 'Sundem Scholarship'

Sanduuqa deeqda waxbarasho ee Sundem waxaa loo aasaasay sanadkii 2015 si loogu sharfo macallimiinta Minnetonka ee Gary Sundem ('63), Gail Sundem Noller ('66) iyo Gwen Sundem Jansen ('70). Gary Sundem waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay Minnetonka Alumni Ururka Abaalmarinta Sharafta leh ee Ururka, kaasoo dhaliyay in la aasaaso sanduuqan deeqda waxbarasho.

Hal deeq-waxbarasho oo kulleej ayaa la siiyaa May kasta sannad-dugsiyeedka sare ee Minnetonka kaasoo leh:

  • Lagu dhejiyay ugu yaraan labo isboorti varsity
  • Ugu yaraan GPA ee 3.50 (ka reeban ayaa loo sameyn karaa ardayda ku qoran fasallo badan oo AP ah iyo / ama fasallo IB ah oo leh ugu yaraan GPA ee 3.0)
  • Waxay qorsheyneysaa inay dhigato kuliyada farshaxanka afarta sano ah sanad dugsiyeedka soo socda

Codsadayaasha daneynaya ayaa dalban kara iyagoo u maraya arjiga deeq waxbarasho ee MHS ee deegaanka. La xiriir Xafiiska La-talinta Kuliyada Dugsiga Sare ee Minnetonka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.


Qaatayaasha deeqda waxbarasho ee hore

  • 2019- Sarah Hamilton
  • 2018 - Christina Crassas, Rice University
  • 2017 - Patrick Brady, Jaamacadda Notre Dame
  • 2016 - Mario Bertogliat, Jaamacadda Wisconsin

Sundem_Family_Scholarship_2018_v3

Christina Crassas Wakiilka Deeqda waxbarasho ee ay la socoto Gail Sundem Noller ('66).