Riyada Sameeyayaasha

Mahadsanid!!!

Dream Makers 2024 waxay ururiyeen $310,571
si ay u taageeraan barnaamijyada Foundation!

Riyada Sameeyayaasha Febraayo 3 2024

Si aad u ballansato wakhti aad ku soo qaadanayso guulaysta xaraashka aamusnaanta, fadlan iimayl u dir FoundationED@mtka.org ama wac 952-401-5040.

Riyooyinkii hore