Riyada Sameeyayaasha

Waad ku mahadsan tahay - Riyada Sameeyayaasha 2023 waxay ahayd Guul Wacan!

U dabaal degaya 20 sano oo Riyo & Samayn ah

Deeqsinnimadaadu waxay taageeri doontaa oo saameyn doontaa deeqaha dhammaan ardayda Minnetonka!

Alaabta xaraashka aamusan waxaa laga yaabaa in laga soo qaado Xarunta Adeegga Degmada Minnetonka - 5621 County Road 101, Minnetonka 55345. Si aad alaabtaada u soo qaadato fadlan wac (952) 401-5040 ama iimayl u dir mtkafoundation@minnetonkaschool.org si aad wakhti u ballansato.

Taageer Barnaamijka Deeqaha Macallinka

Ku deeq Fund-A-Riyo

Riyooyinkii hore