Saameynta Aasaasiga ee Excelsior

Deeqaha Macallinka Sannadaha oo dhan

 

MPSFoundation_Logo

$ 1_million_TG_blue

 

 


Raac aasaaska warbaahinta bulshada

facebook_logos_PNG19751   Twitter_icon   Instagram_icon

 


Waxaan sidoo kale ku siinaa taageero maaliyadeed oo joogto ah barnaamijyada degmada oo dhan anagoo adeegsanayna Sanduuqa Awqaafta.

Robotics STEM Lego Spike Prime Sets

 


Keydso Taariikhda Dhacdooyinka Aasaaska

Febraayo 11
Riyada Sameeyayaasha
Bavaria Downs, Victoria MN