Sanduuqa Waxbarashada Intel

Sanduuqa Cilmi-baarista Caalamiga ah
Waxaa aasaasay deeq-bixiye aan la magacaabin, deeqdan waxbarasho waxay yaraynaysaa kharashaadka safarka ee ardayda ku jirta Barnaamijka Daraasaadka Caalamiga ah (ISP) ee Dugsiga Sare ee Minnetonka oo leh baahi dhaqaale oo muuqata. Codsiyada waxaa ansixiyay kuliyada Daraasaadka Caalamiga ah waxaana la bixiyaa laba jeer sanad dugsiyeedka, kahor safarada ISP ee dibadda.

Sanduuqa wuxuu u oggolaanayaa ardayda Minnetonka ISP inay ballaariyaan oo ay qoto dheereeyaan fahamkooda waddankooda iyo xiriirka caalamiga ah iyaga oo ku lug leh socdaalka caalamiga ah iyo ka qaybgalka mashaariicda kooxda caalamiga ah iyo dhacdooyinka gudaha macnaha tacliin ahaan iyo dhaqan ahaan kobcinta khibradda ISP.

Hadyad lacageed u samee Sanduuqa Barnaamijka Cilmi-baarista Caalamiga ah


Khayraadka Daraasaadka Caalamiga ah

La xiriir: Chet Masterler
chet.masteller@minnetonkaschools.org

Codsiga deeqda waxbarasho