Sanduuqa Daraasadda Intl

Sanduuqa Daraasaadka Caalamiga ah
Waxaa aasaasay deeq bixiye aan la aqoon, santuuqa deeq-lacageedka ayaa yareynaysa kharashyada safarka ee ardayda ku jirta Barnaamijka Daraasaadka Caalamiga ah (ISP) ee Dugsiga Sare Minnetonka iyagoo muujinaya baahi lacageed. Codsiyada waxaa ansixiyay machadka daraasaadka caalamiga ah waxaana la siiyaa laba jeer sanad dugsiyeed kasta, ka hor safarada ISP ee dibedda.

Sanduuqa wuxuu u oggolaanayaa ardayda Minnetonka ISP inay ballaariyaan oo ay si qoto dheer u fahmaan fahamkooda waddankooda iyo xiriirka caalamiga ah iyagoo ku mashquulsan safarka caalamiga ah iyo kaqeybqaadashada mashruucyada kooxaha caalamiga ah iyo munaasabadaha ku jira duruufaha tacliinta iyo dhaqan ahaan kobcinaya ee ISP.


U samee hadiyad lacageed Sanduuqa Barnaamijka Daraasaadka Caalamiga ah


Kheyraadka Daraasaadka Caalamiga ah

Qofka lala xiriirayo: Chet Masteller
chet.masteller@minnetonkaschools.org

Codsiga deeq-waxbarasho