Fasalka 1964 deeq waxbarasho

Fasalka 1964 Sanduuqa deeqda waxbarasho

Fasalka Minnetonka Dugsiga Sare ee Sanadkii 1964 waxaa loo aasaasay midayntooda fasalka 55aad ee Agoosto 2019. Xubnaha Fasalka 1964 waxaa lagu casuumay inay ku tabarucaan deeqda, isku darka isku darka ayaa loo isticmaali doonaa in lagu abaalmariyo hal deeq waxbarasho oo la siiyay qalin jabinta Minnetonka. sare guga 2020.


U samee hadiyad lacageed Heerka Deeqda waxbarasho ee Fasalka 1964