Fasalka deeqda waxbarasho ee 1964

Fasalka Sanduuqa deeqda waxbarasho ee 1964

Fasalka Dugsiga Sare ee Minnetonka ee deeqda waxbarasho ee 1964 waxaa loo aasaasay isku imaatinkoodii fasalka 55aad bishii Agoosto 2019. Xubnaha Fasalka 1964 waxaa lagu casuumay inay ku tabarucaan sanduuqa, wadarta guudna waxaa loo isticmaali doonaa in lagu abaalmariyo hal deeq waxbarasho oo la siiyay qof ka qalin jebiyay Minnetonka sare guga 2020.


U samee hadiyad lacageed Fasalka Sannadkii deeqda waxbarasho ee 1964