Warbixin ku saabsan Guddiyada Degmada

Ma xiisaynaysaa inaad ka shaqeyso mid ka mid ah guddiyada furan ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka? Guji mid ka mid ah foomamka hoose si aad u codsato. Fadlan la soco in guddiyada intooda badan, haddii aan si kale loo sheegin, aqbal xubnaha cusub xagaaga oo ay socdaan Agoosto - Juunyo sannad kasta.

Guddiga Jadwalka

Guddiga Jadwalka wuxuu ka kooban yahay maamulayaal, shaqaale, macalimiin, waalidiin iyo arday. Ujeeddadeedu waa in laga doodo jadwalka tacliineed ee mustaqbalka ee Dugsiyada Minnetonka iyada oo laga eegayo dhinacyo badan oo kala duwan ka dibna lagu soo jeediyo sannad dugsiyeedka bilowga iyo dhammaadka taariikhaha, bilowga dambe iyo taariikhaha hore ee sii deynta, taariikhaha fasaxa jiilaalka iyo in wax laga qabto lagana taliyo arrimaha kalendarka ee khuseeya. Guddigani caadi ahaan waxa uu kulmayaa inta u dhaxaysa Janaayo iyo Abriil. Xubnaha guddiga cusub, haddii loo baahdo, waxaa la soo xulaa Diisambar ama Janaayo.

Codso Guddiga Jadwalka

Golaha La-talinta Waxbarashada Bulshada

Golaha La-talinta Waxbarashada Beesha Minnetonka waxa uu la taliyaa oo uu taageeraa Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Bulshada iyaga oo siinaya fikrado ku saabsan barnaamijyada hadda jira iyo kuwa suurtagalka ah iyo baahiyaha iyo danaha bulshada. Golaha la-talintu wuxuu u adeegaa sidii gole looga doodo fursadaha iyo caqabadaha bulshada. Xubnuhu waxay si firfircoon uga qaybqaataan afar ilaa shan shir sannadkii. Intaa waxaa dheer, xubnuhu waxay u doodaan deriska, asxaabta iyo xubnaha bulshada ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka iyo barnaamijka Waxbarashada Beesha Minnetonka. Guddidani waxay caadiyan kulmaan Sebtembar ilaa Maajo sannad dugsiyeed kasta. Xubnaha guddiga cusub, haddii loo baahdo, waxaa la soo xulayaa Juun, Luulyo iyo Agoosto.

Golaha La-talinta Waxbarashada Bulshada

Guddiga La-talinta OPEB

Guddida La-talinta OPEB waxay dib u eegis ku sameeyaan maalgelinta Sanduuqa kale ee Faa'iidooyinka Shaqaalaynta Kadib waxayna soo jeediyaan talooyinkooda iyo talada hoggaanka degmada. Marka laga soo tago shaqaalaha loo xilsaaray, waxaa jira saddex jagooyin xubnaha bulshada ah oo ku jira guddigan. Guddidani waxay caadiyan kulmaan Sebtembar ilaa Juun sannad dugsiyeed kasta. Xubnaha guddiga cusub, haddii loo baahdo, waxaa la soo xulaa Julaay ama Agoosto.

Codso Guddiga La-talinta OPEB

Guddiga La-talinta Maaliyadda

Waxay dib u eegis ku samaysaa bayaanka maaliyadeed ee degmada waxayna siisaa talobixin ku saabsan guddiga iyo Waaxda Maaliyadda ee ku saabsan arrimaha maaliyadda iyo isbeddellada warshadaha soo baxaya. Guddidani waxay caadiyan kulmaan Sebtembar ilaa Juun sannad dugsiyeed kasta. Xubnaha guddiga cusub, haddii loo baahdo, waxaa la soo xulaa Julaay ama Agoosto. 

Codso Guddiga La-talinta Maaliyadda 

Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda

Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda ayaa hawlgelin doona daneeyayaasha bulshada ee muhiimka ah oo ay weheliyaan ardayda iyo waalidka la-hawlgalayaasha ah. Doorka goluhu waxa uu noqon doonaa talo bixinta, taageeridda iyo u soo gudbinta su'aalaha muhiimka ah ee degmada iyo bulshada; u dhaqmo sidii isku xirka isgaarsiinta degmada iyo bulshada; ka caawinta in si dheeraad ah loo qiimeeyo baahiyaha iyo falanqaynta xogta; soo jeedi talooyin khuseeya; la socodsii degmada adeegyada caafimaadka dhimirka ee carruurta; oo noqda hoggaamiyeyaal oo wadaaga aqoonta iyo khibradda. Guddidani waxay caadiyan kulmaan Sebtembar ilaa Juun sannad dugsiyeed kasta. Xubnaha guddiga cusub, haddii loo baahdo, waxaa la soo xulaa Julaay ama Agoosto.

Codso Guddiga La-talinta Caafimaadka Maskaxda

Guddiga La-talinta Waxbarashada iyo Barashada

Wuxuu u adeegaa awood la-talin Guddiga Dugsiga iyo maamulka. Waxay ku talinaysaa natiijada ardayda degmada oo dhan, qiimaynaha, qiimaynaha barnaamijka, heerarka qalin-jabinta, iyo mas'uuliyadaha kale sida ay qeexeen Guddiga Dugsiga, Sharci-dejinta Gobolka ama Waaxda Waxbarashada ee Minnesota. Guddidani waxay caadiyan kulmaan Sebtembar ilaa Juun sannad dugsiyeed kasta. Xubnaha guddiga cusub, haddii loo baahdo, waxaa la soo xulaa Julaay ama Agoosto.

Codso Guddiga La-talinta Waxbarashada iyo Waxbarashada