Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo


Su'aalaha GuudSu'aalaha U QalmidaSu'aalaha XuduudahaSu'aalaha Ku Saabsan Khidmadaha

Waxaan qiimeynaa ujrada gaadiidka ee adeega basaska dhammaan ardayda iskuulada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee degan meel u jirta labo mayl dugsiga ay dhigtaan. Sababta oo ah baska dugsigu waa habka ugu aaminka badan ee looga baxo ugana soo noqdo dugsiga, qoysaska oo dhan waxaa si xoog leh loogu dhiirrigelinayaa inay iska diiwaangeliyaan adeegga baska. Qoysasku waa iska diiwaangelin karaan oo waxay ku bixin karaan khidmadda khadka tooska ah .