Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo


Su'aalaha GuudSu'aalaha u-qalmitaankaSu'aalaha XuduuddaSu'aalaha Ku Saabsan Khidmadaha

Waxaanu qiimaynaa kharashka gaadiidka ee adeega baska dhamaan ardayda dugsiyada dawlada iyo kuwa gaarka ah ee degan meel laba mayl u jirta dugsiga ay dhigtaan. Sababtoo ah baska dugsigu waa habka ugu ammaansan ee lagu tago loogana soo laaban karo dugsiga, dhammaan qoysaska waxaa si xooggan loogu dhiirigelinayaa inay iska diiwaan geliyaan adeegga baska.