Qorshaha Akhriska

In la barto wax-akhriska waa dab la shido. Shibbane kasta oo la higgaadiyaa waa dhimbiil. - Victor Hugo

Sannad kasta bisha Juun, dugsiyada degmooyinka Minnesota waxay soo gudbiyaan Qorshe Wax-qoraalka Maxaliga ah oo ay weheliso xogta qiimaynta akhris-qoraalka ah Waaxda Waxbarashada Minnesota ee hoos timaada sharciga Fasalka Saddexaad ee Wanagsan.

Maajo 24, 2023, Akhriska Minnesota si loo Xaqiijiyo Sharciga Horumarinta Waxbarashada, oo loo yaqaan Xeerka AKHRISKA, waxaa ansixiyay oo saxeexay Guddoomiye Tim Walz. Tani waxay beddeshay sharcigii hore. Hadafka Xeerka AKHRISKA waa in ilmo kasta oo Minnesota ah uu wax ku akhriyo (ama ka sarreeya) heerka fasalka sannad kasta, laga bilaabo xannaanada, iyo in la taageero ardayda luqadaha badan ku hadla iyo ardayda helaysa adeegyada waxbarashada gaarka ah si ay u gaadhaan himilooyinkooda wax-akhris ee gaarka ah. Waa yoolka iyo mudnaanta Dugsiyada Minnetonka si loo hubiyo in ilmo kasta uu horumariyo heer sare oo aqoon wax-aqoris ah.

Iyada oo qayb ka ah ballan-qaadkan, degmadu waxay dib-u-eegis ku samayn doontaa oo ay waafajin doontaa Qorshaha Akhriska ee Maxaliga ah iyadoo la raacayo qaab-dhismeedka cusub ee Xeerka READ iyo hagitaan kaas oo ay bixin doonto Waaxda Waxbarashada ee Minnesota bisha Maarso 2024. Isticmaalka qaab-dhismeedka ayaa looga baahan yahay degmo kasta Qorshaha akhris-qorista ee gobolka oo dhan iyo degmooyinku waa inay horumariyaan qorshayaashan cusub Juun 15-keeda, 2024, marka loo eego xeerarka Xeerka AKHRISKA.

Iyadoo la aqoonsanayo doorka muhiimka ah ee wax-akhrisnimadu ku leedahay guusha ardayga, degmadu waxay si joogto ah u kordhisaa hab-dhaqannada waxbarida si ay u kobciso xirfadaha akhris-qoris ee xooggan xagga akhriska, qorista, hadalka, iyo dhegeysiga. Habka loo isticmaalo Dugsiyada Minnetonka waxa ay xoogga saaraysaa hab-dhaqanka, habaysan, iyo edbinta cad ee kobcisa horumarinta luqadda afka, wacyiga dhawaaqa, dhawaaqa, faseexnimada, erayada, iyo fahamka dhammaan ardayda. Guusha habkan wax-barid waxaa taageeray barashada xirfadeed ee socota ee macallimiinta hab-dhaqannada akhris-qoraalka ku salaysan caddaynta. Manhajka degmada waxaa loo qaabeeyey inuu la jaanqaado Heerarka Waxbarashada Minnesota, iyadoo diiradda la saarayo xirfadaha lagama maarmaanka u ah akhriska, qorista, iyo isgaarsiinta, kor u qaadida horumarinta akhris-qoraalka iyo koritaanka inta lagu jiro safarka waxbarasho ee ardayga. Laga soo bilaabo kobcinta xirfadaha aasaasiga ah ilaa ku dhaqanka xirfadaha akhris-qoraalka gaarka ah ee edbinta, Qorshaha Wax-qoraalka Maxaliga ah wuxuu u heellan yahay guusha arday kasta.

Khayraadka


Nala soo xiriir

Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama walaac ah oo ku saabsan Qorshaha Akhriska ee Degmada, fadlan la xiriir Communications@minnetonkaschools.org .

Wiil akhriya buug