Siyaasada

Dhamaan siyaasadaha degmada waxaa ansixiya Guddiga Dugsiga. Liistada siyaasadaha hoosta ka jira waxay matalaan siyaasadaha rasmiga ah ee degmada oo ay meel marinayaan dhammaan noocyada kale ee siyaasadaha.

Buugyaraha dugsiga gacanta ee ardayga iyo waalidka iyo macluumaadka kale ee websaydhkan waxay bixiyaan dulmar guud oo ku saabsan siyaasada rasmiga ah.

Su'aalaha la xiriira siyaasadaha:

Dr. Dennis Peterson
Maamulaha iskuulada
Dennis.Peterson@minnetonkaschools.org
952-401-5004

Sarkaalka Xuquuqda Aadanaha ee Degmada

Dr. Michael Cyrus
Agaasimaha Fulinta ee Kheyraadka Aadanaha
michael.cyrus@minnetonkaschools.org
952-401-5015


Guddi

Maamulka

Shaqaalaha

Ardayda

Barnaamijka Waxbarshada

Howlgallada Aan Casharka Ahayn

Dhismooyinka iyo Goobaha

Xiriirka Bulshada Iskuulka