Siyaasadda

Dhammaan siyaasadaha Degmada waxaa ansixiya Guddiga Dugsiga. Liistada siyaasadaha hoos ku xusan waxay matalayaan siyaasadaha rasmiga ah ee Degmada waxayna beddelayaan dhammaan noocyada kale ee siyaasadda.

Buug-gacmeedka ardayda iyo waalidka dugsiga iyo macluumaadka kale ee ku yaal degelkan waxay bixiyaan aragti guud oo kooban oo ku saabsan siyaasadda rasmiga ah

Su'aalaha ku saabsan siyaasadaha:

David Law
Kormeeraha Guud ee Dugsiyada
david.law@minnetonkaschools.org
952-401-5004

Sarkaalka Xuquuqda Aadanaha ee Degmada

Ubax Anjie
Agaasimaha Fulinta ee Shaqaalaha
anjie.flowers@minnetonkaschools.org
952-401-5015

Madaxda Sare ee MHS

Guddi

Maamulka

Shaqaalaha

Ardayda

Barnaamijka Waxbarashada

Hawlgallada Aan Wax Barasho

Dhismooyinka iyo Goobaha

Xiriirka Bulshada Iskuulka