Siyaasadda

Dhammaan siyaasadaha degmadu waxa ansixiyaa guddoonka dugsiga. Liistada siyaasadaha hoos ku qoran waxay matalaan siyaasadaha rasmiga ah ee degmada oo ka sarreeya dhammaan noocyada kale ee siyaasadda.

Buugaag-gacmeedka dugsiga ardayga iyo waalidka iyo macluumaadka kale ee ku jira mareegahaan ayaa bixiya dulmar kooban oo ku saabsan siyaasadda rasmiga ah.

Su'aalaha ku saabsan siyaasadaha:

David Law
Kormeeraha Guud ee Dugsiyada
david.law@minnetonkaschools.org
952-401-5004

Sarkaalka Xuquuqul Insaanka Degmada

Ubax Anjie
La-taliyaha Guud iyo Agaasimaha Fulinta ee Shaqaalaha
anjie.flowers@minnetonkaschools.org
952-401-5015

Madaxda Sare ee MHS

Board

Maamulka

Shaqaale

Ardayda

Barnaamij Waxbarasho

Hawlgallada aan waxbaridda ahayn

Dhismayaasha iyo Goobaha

Xiriirka Bulshada Dugsiga