Siyaasadaha Teknolojiyada

Helitaanka tikniyoolajiyadda Dugsiga Minnetonka ee Degmada ayaa loo aasaasay ujeeddooyin waxbarasho. Isticmaalka teknoolojiyada elektarooniga ah ee Dugsiga Degmada Minnetonka ayaa ah agab qiimo ku leh bulshadeena. Dhammaan teknolojiyada elektaroonigga ah waa in loo adeegsadaa taageerada barnaamijka waxbarashada degmada. Helitaankan waa laga noqon karaa wakhti kasta anshax xumo ama anshax xumo ku saabsan adeegsiga teknoolojiyada elektarooniga ah.

Ka gaabinta u hogaansanaanta Nidaamka Mamnuuca Xoogsheegashada ee Degmada (# 514), Teknolojiyadaha Elektaroonigga ah Isticmaalka Nidaamka Isticmaalka (# 524), Websaydhka iyo Nidaamka Intranet (# 525), Isticmaalka Ardayda ee Taleefoonnada Gacanta, Qalabka Aaladda Dijital ee Dijital ah iyo Siyaasadda Kale ee Qalabka elektaroonigga ah (# 526) ama tilmaamaha lagu sheegay dukumentigan ee ku saabsan daryeelka iyo isticmaalka ipadka waxay sababi kartaa luminta mudnaantii aad ku qaadan laheyd ipad guriga ama isticmaal ipad guud ahaan.

IPad-ku waa hantida Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka natiijada ka soo baxdaana waa la qabsan karaa oo dib loo eegi karaa wakhti kasta. Ardaygu waa inuusan rajeyneynin waxyaabaha gaarka ah ee laga helo ipadka.

Ardayda sawirka leh iPad

Qeybtaan

Kheyraadka Teknolojiyada

Fur iskuxirka hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta aaladaha tikniyoolajiyadda ee loo adeegsado elektaroonigga ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Tech

Nala soo xiriir

U soo gudbi su'aalaha iyo jawaab celinta khadka tooska ah waxaadna ku heli doontaa jawaab hal maalin ganacsi gudahood adoo adeegsanaya Family Technology Helpdesk.

Khadka Caawinta Qoyska