Siyaasadaha Teknolojiyada

Gaaritaanka tikniyoolajiyadda ee degmada Iskuulka Minnetonka waxaa loo sameeyay ujeedo waxbarasho. Adeegsiga tikniyoolajiyadda elektiroonigga ah ee Degmadda Minnetonka ee Degmadu waa il qiimo leh oo loogu talagalay bulshadeena. Dhammaan teknoolojiyadda elektiroonigga ah waa in loo adeegsadaa taageeridda barnaamijka waxbarasho ee Degmadda. Isticmaalitaankan waa lagala noqon karaa wakhti kasta oo xadgudub ama dhaqan aan habooneyn la xiriira isticmaalka teknoolojiyadda elektiroonigga ah.

Ka gaabinta u hoggaansanaanta Nidaamka Mamnuucida Nidaamka Xoog-sheegashada ee Degmada (# 514), Siyaasadda Isticmaalka Teknolojiyada Elektiroonigga ah (# 524), Nidaamka Websaydhka iyo Nidaamka Intranet (# 525), Isticmaalka ardayga ee Taleefoonka gacanka, Qalabka Muuqaalka Dijitaalka ah iyo Nidaamka Qalabka Elektiroonigga Shakhsiyeed ee kale (# 526) ama tilmaamaha ku xusan dukumintigan ee daryeelka iyo adeegsiga ipadka waxay sababi kartaa luminta mudnaanta in la qaato iPad-ka ama guud ahaan loo isticmaalo ipadka.

IPadku waa milkiilaha iskuulada dadweynaha ee Minnetonka sidaas darteedna waa la qabsan karaa dibna loofiirin karaa wakhti kasta. Ardaygu waa inuusan lahaan wax rajo ah oo ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee laga helo ipadka.

Ardayda sawirka leh ipadka

Qeybtan

Kheyraadka teknolojiyada

Fur xiriiriyaha hoose si aad u aragto tilmaamaha ardayda iyo waalidiinta oo ku saabsan aaladaha teknolojiyadda loo isticmaalo e-barashada ee Minnetonka.

Eeg Tilmaamaha Farsamada

Nala soo xiriir

Ku soo gudbi su'aalaha iyo ra'yi-celinta khadka tooska ah oo jawaab uga hel hal maalin shaqo gudaheeda adoo adeegsanaya caawimaadda teknolojiga Qoyska.

Caawimaada Qoyska