Ku noqo Dugsiga

2023-24 Kulaabashada Dhacdooyinka Dugsiga

Taariikhda Waqtiga Dhacdo
Ogosto 26 10-11:30 subaxnimo Wada-jirka Qoyska Kindergarten (CS)
Ogosto 30

3-3:45 galabnimo (Magaca Dambe AL)
3:45-4:30 galabnimo (Magaca Dambe MZ)

Ku laabo Guriga Furan ee Dugsiga
Sebtembar 5

8:40 subaxnimo-3:20 galabnimo

Maalinta Koowaad ee Dugsiga Fasalada 1-5

Sebtembar 7 8:40 subaxnimo-3:20 galabnimo Maalinta Koowaad ee Dugsiga ee Xanaanada
Sebtembar 14

5:30-6 galabnimo (Bilaaw Diyaar ah K)
6-6:30 galabnimo (K)
6:40-7:10 galabnimo (Gr 2)
7:20-7:50 galabnimo (Gr 4)

Fasalada K, 2, 4 Habeenka Manhajka

Sebtembar 21

6-6:30 galabnimo (Gr 1)
6:40-7:10 galabnimo (Gr 3)
7:20-7:50 galabnimo (Gr 5)

Fasalada 1, 3, 5 Habeenka Manhajka

Sebtembar 26

8:45 subaxnimo - 3 galabnimo

Maalinta Sawirka


Su'aalo

Haddii aad hayso su'aalo ama faallooyin ku saabsan shay ku soo laabtay dugsiga, fadlan halkan ku soo gudbi.

Aynu wada hadalno

Ardayda maalinta koowaad ee dugsiga hortiisa baska dugsiga.