Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Waxaan u fidinaa barnaamijyo tacliimeed kala duwan, kobcin iyo madadaalo ardayda ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa barnaamijka Waxbarshada Beesha ee Minnetonka .

Fasallada muunadda waxaa ka mid ah:

  • Qod
  • Dayrka
  • Chess
  • Xeegada Dabaqa
  • LEGO League
  • Muusig
  • Umeerin

Si aad u hesho liisaska fasallada oo dhan iyo si aad isu diiwaangeliso, booqo websaydhka Waxbarshada Bulshada ee Minnetonka .