Xiriiryada

Golaha Sare ee Deephaven ee PTA 2019-20

Doorka Magaca Emayl
Madaxweynayaasha Wada-shaqeynta

Kelsey Lang
Amanda Sutter

kelseyjlang@gmail.com
sutter.amandalynn@gmail.com
Madaxweynaha la doortay FURAN  
Khasnaji Rebecca Ludwig rebecca.ludwig@gmail.com
Khasnajiga la Doortay Liz Meyer lizmeyer2@gmail.com
Xoghayaha Michelle Restrepo chelle01@hotmail.com
Isuduwaha Tabaruca Melissa Sjoquist sjoquism@gmail.com
Kuraas ururinta Jamie Habeck Paz jamiehpaz@gmail.com
Madaxweynihii hore

Kasie Plekkenpol

kasie.plekkenpol@gmail.com

Macallinka / Xiriiriyaha Fasalka Rebecca Anderson rconn229@gmail.com
Isgaarsiinta Polly Madsen madsen.polly@gmail.com