Xafiiska iskuulka

Nambarro Muhiim ah

Xafiiska ugu weyn : 952-401-6950
Imaanshaha : 952-401-6954
Gaadiidka : 952-470-5366
Fakis : 952-401-6955
Xafiiska Caafimaadka : 952-401-6937

Saacadaha

  • Saacadaha Xafiiska: 7:15 subaxnimo - 4 galabnimo
  • Darajooyinka K-5: 8:40 am-3: 20 pm

Tilmaamaha

Laga soo bilaabo isgoyska 494 iyo Hwy 7, qaado Hwy 7 galbeed galbeed 2.5 mayl; dhanka koonfureed (bidix) u leexo dhanka Cty Road 101.

Nadiifi Springs Elementary
5701 County Wadada 101
Minnetonka, Minnesota 55345