Xafiiska Iskuulka

Tirooyin Muhiim ah

Xafiiska Weyn : 952-401-6950
Imaanshaha: 952-401-6954
Gaadiidka : 952-470-5366
Fakis : 952-401-6955
Xafiiska Caafimaadka : 952-401-6937

Saacado

  • Saacadaha Xafiiska: 7:15 am-4 pm
  • Fasalada K-5: 8:40 am-3: 20 pm

Tilmaamaha

Laga bilaabo isgoyska 494 iyo Hwy 7, qaado Hwy 7 galbeed 2.5 mayl; u leexo koonfur (bidix) Cty Road 101. Clear Springs Elementary waxay ku taal bidixdaada, ugu yaraan 1 mayl koonfur dhanka Cty Road 101.

Clear Springs Hoose
5701 Wadada Degmada 101
Minnetonka, Minnesota 55345