Xafiiska Dugsiga

Tirooyinka Muhiimka ah

Xafiiska Guud : 952-401-6950
xaadirka : 952-401-6954
Gaadiidka : 952-470-5366
Fakis : 952-401-6955
Xafiiska Caafimaadka : 952-401-6937

Saacadaha

  • Saacadaha shaqada: 7:15 subaxnimo-4 galabnimo
  • Fasalada K-5: 8:40 subaxnimo-3:20 galabnimo

carruurta fasalka

Tilmaamaha

Laga soo bilaabo isgoyska 494 iyo Hwy 7, qaado Hwy 7 galbeed 2.5 mayl; koonfurta u leexo (bidix) wadada Cty Road 101. Dugsiga Hoose ee Clear Springs wuxuu ku yaalaa bidixdaada, qiyaastii 1 mayl koonfur ee Cty Road 101.

Clear Springs Hoose
5701 Waddada Degmada 101
Minnetonka, Minnesota 55345