Caafimaadka

Liiska koorsada

Qaabka Cafimaadka Ku Duwan: Mawduucyada Caafimaadka Hadda 9-12

Fasalka(yada) la bixiyo: 9-12 (marka la dhammeeyo sanadka sare)
Dhibcaha: .5
Shuruudaha: Midna
Koorasku uma baahna diiwaangelin.

Sharaxaada koorsada:
Embedded Health waxaa loogu talagalay in lagu daboolo mowduucyada waxbarashada caafimaadka ee khuseeya nolosha dhalinyarada maanta iyo mustaqbalkaba. Barnaamij-samaynta waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo taageero dhammaystiran ardayda afarta sano ee ay joogaan MHS xagga fayo-qabka shakhsi ahaaneed waxaana lagu dhex dhisay jadwalka simistarka arday kasta. 

Ka akhriso wax badan oo ku saabsan Qaabka Caafimaadka Isku-xidhan: Mawduucyada Caafimaadka Hadda 9-12
Caafimaadka (Tonka Online)

Koorso: #THLTH1
Fasalka la bixiyay : 9-12, xagaaga kaliya
Dhibcaha : 0.5
Shuruudaha looga baahan yahay: Kooraskan waxaa loogu talagalay ardayda ka baxsan degmada oo keliya.

Sooyaalka lagu taliyay ee guusha :
Ardayda isdiiwaangelisa koorsadan waa in lagu dhiiri galiyo bilaha xagaaga oo dhan si ay u dhamaystiraan shaqadooda, oo ay muujiyaan xirfado waxbarasho oo xoogan.

Wax badan oo ku saabsan caafimaadka ka akhriso (Tonka Online)
cunto caafimaad leh iyo jaantus