Tallaalada

Dugsiyadeenu waxay ka qaybgalaan barnaamijka "Shots, No School". Dhammaan ardayda waxaa laga rabaa inay keenaan caddeyn tallaal , ama dukumiinti munaasib ah oo ka reebaya ardayga tallaalka noocaas ah, iyo macluumaadka kale ee lama huraanka ah si loo hubiyo inuu ardaygu ka xor yahay cudurada la is qaadsiiyo, xaalad ahaan diiwaangelinta. Haddii ilmahaagu maqanyahay wax tallaal ah, fadlan ballan ka samee daryeel caafimaad bixiyahaaga si loo dhammaystiro tallaalada kahor intuuna dugsigu bilaaban.

YAA U BAAHAN TALLAALADA, MARKA?

Caruurtu waxay u baahan yihiin talaalada Xanaanada, oo cusboonaysiinta looga baahan yahay fasalka toddobaad. Soo dejiso tilmaamaha Waaxda Caafimaadka ee Minnesota ama la tasho dhakhtarka qoyskaaga maadaama loo baahan karo xoojin dheeraad ah.

 

Caredox Logo

 

Waxaan u isticmaalnaa CareDox si aan u soo aruurino talaalka iyo macluumaadka caafimaad si elektiroonig ah, oo aan uga badbaadino waalidiinta howlaha soo noqnoqda ee buuxinta foomam badan. CareDox waa nidaam qarsoodi ah, nidaamka ku saleysan daruuriga oo si buuxda FERPA iyo HIPAA u hogaansan, taasoo la micno ah inay ilaalin gaar ah u leedahay si loo dammaanad qaado amniga ardayda xasaasiga ah iyo xogta caafimaadka qoyska. CareDox sidoo kale waa bixiye la oggolaaday oo maareynta diiwaannada talaalka ee ay bixiso Waaxda Caafimaadka ee MN.

 

DIIWAAN GALINTA MADAXWEYNAHA

Markay tahay waqtigii la bixin lahaa ama la cusboonaysiin lahaa tallaalka ilmahaaga iyo diiwaannada caafimaad ee degdegga ah, waxaad ka heli doontaa emayl CareDox, nidaamka diiwaannada ku saleysan daruuraha, oo leh xiriiriye shaqsiyeed si loo dhammaystiro diiwaanka ilmahaaga. Fadlan waqti sii si aad u dhammaystirto dalabka.

Iskuulada Dadweynaha Minnetonka waxay u isticmaalayaan CareDox inay ku soo aruuriyaan talaalka iyo macluumaadka caafimaadka qaab elektiroonig ah, ayna ka badbaadiyaan waalidiinta howlaha soo noqnoqda ee buuxinta foomam badan. CareDox waa nidaam qarsoodi ah, nidaamka ku saleysan daruuraha oo si buuxda FERPA u ah (sharciga qarsoodiga federaalka) iyo HIPPA (sharciga macluumaadka caafimaadka federaaliga) oo la jaan qaada, taasoo la micno ah inay ilaalin gaar ah u leedahay si loo dammaanad qaado amniga ardayda xasaasiga ah iyo xogta caafimaadka qoyska.

XUQUUQDAADA QOYSKAAGA

CareDox sidoo kale waa duubista talaalka la qaadan karo. Markii aad koonto sameysato, adiga ayaa iskaaga ah weligaa. Waad sii wadan kartaa marin u helka, cusbooneysiinta iyo adeegsiga diiwaanka tallaalka cunuggaaga. Marka xeryaha xagaaga, daryeelka ilmaha, iyo nashaadaad kaleba ay codsadaan macluumaad caafimaad mustaqbalka, waxaad gali kartaa CareDox oo aad u abuuri kartaa PDF la wadaago sida aad u bahan tahay. Haddiise aad badasho iskuulada, CareDox-kaaga wuxuu kuu noqon karaa mid kuu furan. Waxay ku keydisaa dhammaan diiwaannada tallaalka canuggaaga hal meel ku habboon oo adiga iyo ubadkaaguba aad u heli kartaan illaa qaangaarnimada. Waxaan rajeyneynaa inaad kuheshay nidaamkan mid si fudud loo isticmaali karo iyo ilo ku habboon qoyskaaga.

SI LOO BADBAADIYO WAKHTI, WAA INAAD HALIS KU SAMEEYSA MACLUUMAADKA

Markaad gashid adoo adeegsanaya isku xirka aaminka ah ee ka yimaada CareDox, waxaad arki doontaa inaan ku soo buuxinay goobo badan oo macluumaad ah oo aad ku bixisay foomamka diiwaangelinta dugsigaaga. Fadlan si taxaddar leh u eeg si aad u hubiso in dhammaan macluumaadka ay sax yihiin, haddii aad qalad ku aragto macluumaadka, fadlan cusboonaysii.

Isdhaafsiga CareDox ee diiwaanka talaalka Minnesota. Haddii ilmahaagu laga tallaalay Minnesota, bixiyaha daryeelka caafimaadku wuxuu u badan yahay inuu ka diiwaan geliyo talaaladaas diiwaanka gobolka. Taariikhaha iyo qaddarada tallaalladaas waxaa lagu soosaarin doonaa CareDox. Fadlan laba jeer hubi si aad u hubiso in diiwaannadaadu ay isbarbar dhigaan dhammaan diiwaannada ku yaal CareDox, oo ku dar wixii tallaallo aan dhammaystirnayn.

ISKU DIIWAANGALINTA CAAWIMAAD CAAFIMAAD KALE

Haddii ilmahaagu leeyahay wax xasaasiyad ah, xaalado caafimaad ama qorshooyin daryeel caafimaad oo shaqsiyeed, waxaa jira meel ku yaal CareDox si ay u bixiyaan macluumaad faahfaahsan. Xitaa waad iskaan-gaabin kartaa oo aad iskudaysiin kartaa dukumenti ama PDF si aad u hesho macluumaad faahfaahsan.