PTO

Waalidiinta soo dhawow!

PTO-ka ee Dugsiga Hoose ee 'Excelsior Elementary' waa hab fiican oo loola macaamilo bulshada waxbarashadda cunugaaga Haddii aad raadineyso tabarucaad dhacdo, guddi ama fasal ahaan, waxaan ku siineynaa fursado badan. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan kugu casuunno inaad tixgeliso ka mid noqoshada guddiga.

Wax kasta oo waqtigaaga ama heerkaaga ballanqaad ah, waxaan kugu soo dhaweyneynaa Excelsior iyo PTO!