Dugsiga Dhexe (Fasalada 6-8)

Tan iyo markii 2013, Tonka Online waxay siisay ardayda Dugsiga Sare fursad ay ku qaataan koorsooyin khadka tooska ah oo shaqsi ah iyagoo isticmaalaya manhajka adag ee Minnetonka iyo macalimiin khibrad leh. Barnaamijku sannadba sannadka ka dambeeya wuu koray, degmadu aad ayay ugu faraxsan tahay inay hadda si buuxda u siiso ikhtiyaaro ikhtiyaari ah ardayda heer fasal kasta.

Ardayda dugsiyada dhexe ee ka qaybgalaya Tonka Online waxay yeelan doonaan waayo-aragnimo badan oo la mid ah ardayda dhaqanka, oo ay la socdaan dabacsanaan iyo ku habboonaansho taas oo ku timaadda waxbarashada onlaynka ah. Koorasyada Tonka Online waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu bixiyo waayo-aragnimo e-learning tayo leh, taas oo u oggolaanaysa macallimiinta inay bixiyaan wax-barid shakhsiyeed iyo taageero wanaagsan oo bartayaasha ah.

Faahfaahinta Barnaamijka

  • Barnaamuj buuxa oo Ingiriisi ah (aan Immersion)
  • Waxaa wax ku baray manhajka Minnetonka ee macallimiinta Minnetonka
  • Isku darka moodal waxbarid oo isku mid ah iyo mid aan isku mid ahayn
  • Fasallada muhiimka ah, oo loo kala soocay si loo daboolo baahiyaha bartayaasha horumarsan
  • Fursadaha xisaabta sare
  • Ardayda immersion hadda waxay bixiyeen waayo-aragnimada luqadda iyo helitaanka barnaamijyada horumarinta luqadda
  • Fasalada 6 iyo 7 - Fasalada sahanka - FACS, Tech Ed, Farshaxanka, Caafimaadka
  • Fasalka 8 – Asynchronous Tonka Online doorasho luqadda ama farshaxannada warbaahinta badan oo la doortay
  • Muusiga guud (oo leh xulashada casharka koox-kooxeedka - hoos eeg)

Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijyada Saxiixa

Ikhtiyaarada Sharafta
Haddii ardaygu u qalmo fananka sharafta leh ee luqadda (6, 7, 8), sharfidda sayniska (7 ama 8) ama sharfidda cilmiga bulshada (8) macalinka loo xilsaaray ayaa bixin doona tilmaamo kala duwan si uu u daboolo baahiyaha ardayga.

Ikhtiyaarada Ardayda Luqadda Immersion
Ardeyda kaqeybqaatay barnaamijka immersion-ka luqadda Shiinaha ama Isbaanishka waxaa la siin doonaa waayo-aragnimo luqadeed ikhtiyaari ah iyo sidoo kale helida barnaamijyada horumarinta luqadda dheeriga ah ee luuqadooda Immersion. Bixintan waxaa loogu talagalay in lagu oggolaado qoysaska doorta e-learing si ay u helaan ikhtiyaarka ardaygooda si uu dib ugu galo Immersion Luqadda buuxda waa/marka ilmahoodu ku soo laabanayo(yada) waxbaridda gudaha.  

Xulashada Muusiga
Dhammaan ardaydu waxay ka qayb qaadan doonaan barnaamijka muusiga guud. Ardeyda ka qaybqaatey koox kooxeed ama orchestra waxay heli doonaan fursado ay ku sii wataan casharrada.