Ardayda Hadda

Bilaabayaa

Liisaska Sahayda

Xusuusin: Ma jiro liiska sahayda dugsiga ee ardayda dugsiga sare (fasalada 9-12). Ardaydu waxay go'aansan karaan agabka ay uga baahan yihiin waxbarashada iyo abaabulka.

2023-24 Buug-gacmeedka Waalidka & Ardayga

Buug-gacmeedka Waalidka iyo Ardayga waxa uu ka kooban yahay macluumaad badan oo kala duwan oo ku saabsan nidaamyada iyo nidaamyada dugsiga iyo degmada, iyo sidoo kale ogeysiisyada sannadlaha ah. Buug-gacmeedku waa agab loogu talagalay kalandarka sannadlaha ah, filashada imaanshaha, caafimaadka dhijitaalka ah iyo fayoobaanta, isgaarsiinta iyo wax ka badan. Fadlan dib ula eeg buug-gacmeedka qoyskaaga ka hor bilowga sannad dugsiyeedka. Buug-gacmeedka ayaa laga heli karaa wakhti kasta sanadka oo dhan bogga internetka ee dugsiga.

Peachjar - Warqadaha Iskuulka

Minnetonka waxay isticmaashaa Peachjar.com si ay ugu qaybiso warqadaha elegtarooniga ah qoysaska ardayda degmadeena. Guji xiriirada hoose si aad u aragto sabuuradaha dhijitaalka ah ee Tonka Online.

Shuruudaha Qalinjabinta

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo

Booqo boggayaga Su'aalaha Inta badan la isweydiiyo si aad jawaabo degdeg ah ugu hesho su'aalaha caadiga ah.

Haddii aad hayso su'aal aan halkan ku qornayn, fadlan nala soo xiriir. Shaqaalaheenu waxay mar walba diyaar u yihiin inay ku caawiyaan. Fadlan iimayl u dir k-8.elearning@minnetonkaschools.org ama wac (952) 283-8126 ee fasalada K-8; fadlan iimayl u dir tonkaonline@minnetonkaschools.org ama wac (952) 401-4047 ee fasalada 9-12.

Taageerada Ardayga

Tonka Online waxay u heellan tahay xaqiijinta guusha ubadkaaga. Haddii aad raadinayso taageero tacliimeed, aad hayso su'aal ku saabsan shuruudaha barnaamijka ama aad la kulanto arrin tignoolajiyadeed, degmadu waxay halkan u joogtaa inay ku siiso caawimo.

Booqo bogga Taageerada Ardayga si aad u hesho macluumaadka xiriirka shaqaalaha taageerada degmada oo dhan.