Warbaahinta

Maamulaha Stacy DeCorsey
441 Oak Street, Excelsior, MN 55331

Saacadaha: 8 am-2: 40 pm
Telefoon: 952-401-5650

Xaqiiqada Dugsiga Hoose ee Excelsior
Barnaamijka bilowga ah ee luuqadaha Shiinaha ee ugu horreeya ee Gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka gobolka ee bilowga luqadda Shiinaha ee bilowga Xanaanada

Sanad-dugsiyeedka 2019-2021 Calaamadaha Dugsiga Sense Common

Waxaan nahay Iskuul Shahaadaysan oo loo yaqaan 'Common Sense Certified School' oo loogu talagalay Dhalashada dijitaalka ah ee loo yaqaan ' Common Sense Media'

Abaalmarinta NAMM 2019

Waxaa aqoonsi ka helay NAMM sida ay nooga go'an tahay waxbarashadda muusikada

Taageero iyo ku lug leh bulshada waalidka

Taageero iyo kaqaybgal bulshada waalidka ah

Dhaqanka dhaqanka sare iyo filashooyinka waxbarasho

Dhaqan leh dabeecad sare iyo filashooyinka waxbarasho

Jadwalka taariikhda dugsiga

Eeg dhacdooyinka ka baxsan, iyo waliba dhacdooyinka degmada. Jadwalka taariikhda cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku quudiso munaasabadaha jadwalkaaga shakhsi ahaaneed iyo sidoo kale inaad dejiso qaylo-dhaanno dhacdooyin gaar ah oo aadan dooneynin inaad dhaaftay!

Eeg jadwalka taariikhda

    Waxaa ka socda Vimeo ...