Aqoonta

Fursadaha iskaa wax u qabso ee Akhriska

Fairview Southdale

 

Buugaagta Afrika

Magac fudud oo loogu talagalay urur leh hawl fudud. Waxaan ururin, kala soocnaa, rarnaa, oo u qaybinnaa buugaagta ardayda da' kasta leh ee Afrika. Hadafkayagu: in aan soo afjarno macluusha buugaagta Afrika.

 

Maktabadda Degmada Carver

 

Maktabadaha Degmada Carver

Fursadaha iskaa wax u qabso ee sanadka oo dhan si ay u kaydiyaan buugaagta iyo caawinta barnaamijyada gaarka ah.

 

Park Nicollet

 

Bulshooyinka curaarta guud

Macalimiinta dugsiga ka dib ayaa looga baahan yahay Barnaamijka Saaxiibada Daraasada iyo hoos u dhaca xarumaha shaqada-guri ee Bulshooyinka curaarta guud.

 

Gobolka Hennepin

 

Maktabadaha Degmada Hennepin

Ridgedale, Minnetonka iyo Maktabadaha Excelsior waxay haystaan sanadka oo dhan fursadaha tabaruca ee shakhsiyaadka. Ku buuxi Codsiga Iskaa wax u qabso ee Dhalinyarada onlayn oo la xidhiidh maktabadaha gaarka ah baahiyaha hadda jira.

 

West Suburban Teen Clinic

 

Wada-hawlgalayaasha Bulshada Wacyigelinta Diimaha
Carruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ahi waxay inta badan la kulmaan caqabado dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada iyo inay si fiican ugu shaqeeyaan dugsiga. IOCP waxay bixisaa Naadiyada Shaqada-guriga inta lagu jiro sannad dugsiyeedka todobada guri ee Plymouth. Naadiga shaqada-gurigu waxay ku xidhaa dhalinyaradan macalimiin tabaruc ah.

 

Astaanta Akhriska ee MN

 

 

Golaha Akhriska ee Minnesota

Barnaamijyada akhris-qoridu waxay bixiyaan fursado iskaa wax u qabso ah oo faa'iido leh. Fursado dheeraad ah ayaa laga yaabaa in la helo iyadoo ku xiran beddelka baahiyaha barnaamijka.

 

Kibirka Mashruuca ee Nolosha

 

 

Kibirka Mashruuca ee Nolosha

Fursadaha iskaa wax u qabso ee kala duwan ee PPL ayaa kuu ogolaanaya inaad la wadaagto kartidaada iyo khibradaada si aad u xoojiso bulshadeena. Mashruuc maalin keliya ah ama ka-qaybgalka joogtada ah ee nolosha dhalinyarada iyo dadka waaweyn, tabaruceyaasha PPL waxay caawiyaan dadka inay is caawiyaan.

 

 

Gaadhi oo akhri MN
Reach Out and Read waxay siisaa carruurta yaryar aasaaska guusha iyagoo ku dara buugaagta daryeelka carruurta iyo dhiirigelinta qoysaska inay kor wax u akhriyaan. Caawintaada, waxaan si togan u saameyn karnaa horumarka caafimaadka leh ee carruurta.
Akhriso Runtii

 

Akhriso Runtii

Runtii akhri hadafkeedu waa in kor loo qaado wax-akhrisnimada iyadoo la ururinayo oo hadiyad loo siinayo carruurta khatarta ku jirta.

 

YMCA

 

YMCA - Minnetonka Heights dugsiga ka dib iyo barnaamijka xagaaga

Kaalay noqo kaaliyaha shaqada-guri ee Minnetonka Heights ee Minnetonka ka dib dugsiga ama iskaa wax u qabso barnaamijkayaga xagaaga.

La xidhiidh joanne.robinson@ymcatwincities.org