La-taliyayaasha dugsiga

La-taliyayaashayada dugsiga waxay caawimaad siiyaan dhammaan ardayda aagagga:

  • Talo-bixin tacliineed, bulsho iyo shucuureed iyo talo
  • Ka hortaga dhibaatooyinka iyo ka hortagga dhibaatooyinka
  • Isgaarsiinta iyo la tashiga ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska wixii ku saabsan baahida ardayda
  • Hawlaha Hanuun ee Hanuun ee Horumarinta Horumarineed iyo Qorshe waxbarasho
  • Meelaynta ardayda iyo jadwalka
  • Tarjumida iyo iskuduwida kahortaga imtixaanka gobolka iyo degmada
  • Xiriir lala yeesho qoysaska iyo aragtida cusub / iskuduwe ka guurista dhismaha
  • Hoggaaminta waxqabadka dhismaha
  • Fududeynta iyo isku dubbaridka kooxaha taageerada guud
  • U gudbi qoysaska wakaaladaha dibedda sidii aad u codsatid

Dawn Bruesehoff, La-taliye
Fasalka 6, magacyada dambe ee AT
Dawn Bruesehoff

Tara Kamann, La-Taliyaha

Fasalka 7aad, magacyada dambe AQ
Tara Kamann

Lindsay Stashek, La-taliye

Fasalka 8, magacyada dambe ee AT
Lindsay Stashek

Matt Litchty, La-Taliyaha
Fasalka 6, magacyada dambe ee UZ
Fasalka 7, magacyada dambe RZ
Fasalka 8, magacyada dambe ee UZ
Matt Lichty

Abaalmarinta Abaalmarinta akadeemiyadeed ee Madaxweynaha