La-taliyayaasha Dugsiga

La-taliyayaasha dugsigeena waxay bixiyaan kaalmo dhammaan ardayda dhinacyada:

 • Taageero waxbarasho, bulsho iyo shucuureed iyo talo
 • Faragelinta qalalaasaha iyo ka hortagga
 • Xidhiidhka iyo la-talinta ardayda, shaqaalaha, iyo qoysaska ee baahiyaha ardayga
 • Qorshaysan, Dhaqdhaqaaqa Hagitaanka Koriinka ee Firfircoon iyo Qorshaynta Waxbarashada
 • Meelaynta iyo jadwalka ardayga
 • Caawinta tarjumaada iyo iskudubarid ee imtixaanada gobolka iyo degmada
 • Xidhiidhka cusub iyo aragtida qoysaska/isku-duwidda u-guurka dhismaha
 • Hoggaaminta hindisayaasha dhisidda
 • Fududeeya oo isku xidhka kooxaha taageerada guud
 • U dir qoysaska wakaaladaha dibadda sida la codsado
   
Waaberi Headshot

Fasalka 6, magacyada dambe AT
Dawn Bruesehoff

Tara Kamann, La-taliye

Fasalka 7, magacyada dambe AQ
Tara Kaman

Lindsay Stashek, La-taliye

Fasalka 8, magacyada dambe AT
Lindsay Stashek

Matt Litchty, La-taliye
Fasalka 6, magacyada dambe UZ
Fasalka 7, magacyada dambe RZ
Fasalka 8, magacyada dambe UZ
Matt Lichty

Ardayda Groveland waxay Helaan Abaalmarino.