Gaadiidka

Ardayda xanaanada waxay ku raaxaystaan inay raacaan baska weyn ee jaalaha ah ee ay la socdaan "carruurta waaweyn" ka hor iyo ka dib dugsiga. Basaska dugsiyadu waxay ardayda ku qaadaan aagga dugsiga ee ay ka soo aadaan kana soo qaadaan boosteejada baska ee u dhow ciwaanka gurigooda. Joogsi kale ayaa laga yaabaa in loo habeeyo xannaano maalmeed ama guri labaad. Waalidiinta u baahan xannaano-maalmeed ama qoys labaad waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan " Codsiga Sannadlaha ah ee Foomka Xannaanada Carruurta/Gaadiidka Kale .

Boosteejooyinka basaska ee xaafaddaada ayaa loo sameeyay si loogu adeego dhammaan carruurta. Joogsiyada guud ahaan waxa ay jireen sanado badan waxaana la xaqiijiyay in ay badbaado yihiin lana heli karo. Caawimada waalidka ayaa loo baahan yahay waana laga mahad naqayaa dhammaan joogsiyada baska.

Ardayda furan waxay xaq u leeyihiin inay baska ka raacaan joogsi kasta oo ku yaala agagaarka dugsiga. Qoysaska ka codsanaya gaadiidka joogsiga jira waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan " Foomka Codsiga Sannadlaha ah ee Gaadiidka Kale . Qaar ka mid ah qoysaska furan ayaa si gaar ah ugu heshiiya adeegga baska ee ka baxsan xudduudaha degmada. Qoysaska ama xaafaduhu waxay si toos ah ula shaqeeyaan Gaadiidka Ardayga Koowaad qandaraasyada gaarka ah.

Lacagta Baska ee Ardayda

Sharciga gobolka Minnesota wuxuu u baahan yahay degmadu inay bixiso adeegyada gaadiidka dhammaan ardayda ku nool meel ka baxsan laba mayl u jirta dugsigooda. Carruurta ku nool gudaha xadka labada mayl, waxaa jira lacag adeega baska. Fogaanta wadista waxaa lagu cabbiraa iyadoo la isticmaalayo barnaamijka kombuyuutarrada baska degmada. Kharashka baska waa $100 ilmo kasta oo ugu badnaan $250 qoyskiiba. Haddii gurigaagu u jiro aagga laba-mayl, waxa lagu soo diri doonaa ogeysiis guga ka dib diiwaangelinta. Kaararka baska waxa la soo diraa bisha Agoosto.

Foomamka diiwaangelinta gaadiidka iyo macluumaadka waxa laga heli karaa boggayaga gaadiidka .

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka