Hagaha Qorshaynta Fasalka 9

Ka soo degaya Vimeo...

Markaad gelayso sanadka cusub, ha u eegin inuu yahay sanadka cusub - tani waa wakhtiga aad dhisi doonto qorshe afar sano ah. Waa hubaal inuu isbedeli doono afarta sano ee soo socota, laakiin waqti qaado si aad u buuxiso qaar ka mid ah dhibcaha suurtogalka ah hadda.

Si loo helo shahaadada Dugsiga Sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay buuxiyaan shuruudaha qaarkood. Halkan ka eeg Shuruudaha Qalinjabinta MHS .


Ingiriis

Ka dooro:

 • Ingiriisiga 9
 • English 9 Maamuus
 • Ingiriis 9 Maamuus Isgaarsiinta 
  • U furan ardayda Minnetonka ee si guul leh u dhammaystay manhajka Sayniska ee dardargelinta dugsiga dhexe ama ardayda degmada ku cusub ee si guul leh u dhammaystiray imtixaan meelayn
  • Ardaydu waxay isku mar isku diiwaan geliyeen AP Physics I - Fasalka 9 iyagoo ah arday cusub. Manhajka Ingiriisiga Maamuusyada ka sokow, waxaa jira xoogga isgaarsiinta farsamada.

Barashada Bulshada

Ka dooro:

 • Juqraafiga Aadanaha iyo Cilmiga Bulshada
 • Immersion Shiineeska Juquraafiga Aadanaha iyo Cilmiga Bulshada
  • Wuxuu u baahan yahay isdiiwaangelinta isku xigta ee Immersion Luqadda Shiinaha
 • Isbaanishka Immersion Juqraafiga Aadanaha iyo Cilmiga Bulshada
  • Wuxuu u baahan yahay isdiiwaangelinta isku xigta ee Isbaanishka Immersion
 • AP Juqraafiga Aadanaha 9

Xisaab

 • Xisaabta, waa inaad raacdo talada macalinkaaga xisaabta hadda. Macalimiintayada xisaabtu waxay si gaar ah u yaqaaniin inay ardayda ku meeleeyaan heerka saxda ah. 

Sayniska

Ka dooro:

 • Sayniska Dhulka (cusub ee 2024-25)
 • Maamuusta Sayniska Dhulka (cusub ee 2024-25)
  • Waa inuu ku qaatay A ama B labadaba Aljebra ee dugsiga dhexe iyo sayniska fasalka sideedaad.
 • AP Physics I - Fasalka 9
  • Waa in uu ku jiraa boqolkiiba 99 ee xisaabta iyo buundooyinka akhriska oo uu ku dhammaystay aljabra sare iyo sayniska jireed dugsiga dhexe. Is-diiwaangelinta isku xigta ee Ingiriisiga 9 Honors Communications ayaa loo baahan yahay.

La doortay

 • Si aad u buuxiso 6-da dhibcood ee lagu taliyey inta lagu jiro sannadkaaga koowaad, ku buuxi jadwalkaaga koorsada xulashada xulashada Dib u eeg Skipper Log si aad u hesho xulashooyinka koorsada hadda.
Hawlaha Ardayga

Tonka Online

Adiga oo ka faa'iideysanaya Tonka Online , waxaad buuxin kartaa koorsooyinka loo baahan yahay ama diyaarinta xilliga xagaaga, waxaad bedeli kartaa jadwalkaaga maalinlaha ama waxaad qaadan kartaa fasal dheeraad ah inta lagu jiro sanad dugsiyeedka. Tonka Online, waxaad awoodaa:

 • Isticmaal koorsada diyaarinta xagaaga si ay kaaga caawiso u diyaar garowga fasalka sare sida AP Calculus ama AP Chemistry sanad dugsiyeedka soo socda
 • Qaado laba fasal oo muusig sanadka dhexdiisa
 • Raac xulashooyinka ku habboon rabitaankaaga
 • Hubi wakhti loogu talagalay barnaamijyada takhasuska ah inta lagu jiro sanadkaaga hoose iyo kan sare
 • Qaado xagaaga PE ama koorsada kale ee loo baahan yahay si aad u abuurto dabacsanaan badan jadwalka sanad dugsiyeedkaaga

In ka badan 300 oo koorsooyin ah oo lagu bixiyo Dugsiga Sare ee Minnetonka—ay ku jiraan barnaamijyada sida VANTAGE, International Baccalaureate, Project Lead the Way, iyo barnaamijka fanka heer caalami ah—ardaydu waxay mararka qaarkood ku adag tahay inay ka dhigaan mid ku habboon. Tonka Online ayaa ku caawin kara!