Hagaha Qorshaha Fasalka 9aad

Waxaa ka socda Vimeo ...

Markaad gasho sannadka cusub, ha u eegin kaliya sannad cusub - hadda waa waqtiga aad dhisi doontid qorshe afarta sano ah. Waa hubaal in la beddelo afarta sano ee soo socota, laakiin wakhti u hel inaad ku buuxiso qaar ka mid ah dhibicda suurtagalka ah ee hadda.

Si loo helo dibloomaha dugsiga sare ee Minnetonka, ardaydu waa inay fuliyaan shuruudaha qaarkood. Halkan ka eeg shuruudaha Qalin-jabinta MHS .


Ingiriis

Ka xulo:

 • Ingiriisiga 9
 • Ingiriisiga 9 Maamuusta (Akhriska Xagaaga)
 • Ingiriisiga 9 Maamuusta Maamuusta (Akhrinta Xagaaga)
  • U furan ardayda Minnetonka ee ku guuleystey dugsiga dhexe manhajka Dardargelinta Sayniska ama ardayda ku cusub degmo-dugsiyeed ee ku guuleystey imtixaanka meeleynta
  • Ardayda ayaa si isku mid ah uga diiwaangashan AP Fiisigiska 1 - Fasalka 9 ee cusub. Marka lagu daro manhajka sharafta Ingiriisiga, waxaa jira xoojinta isgaadhsiinta farsamada.

Cilmiga Bulshada

Ka xulo:

 • Juqraafiga Aadanaha iyo Bulshada
 • Sinaan Bixinta Shiinaha iyo Juqraafiga
  • Waxay u baahan tahay isqoritaan isku mid ah oo ah Immersion Luqadda Shiinaha
 • Isbaanishka Bixinta Juqraafiga Aadanaha iyo cilmiga bulshada
  • Waxaa loo baahan yahay isqorista isugeynta ah ee Immersion Luuqada Isbaanishka
 • AP Human Juquraafiga 9

Xisaabta

 • Xisaabta, waa inaad raacdaa talooyinka macalinka xisaabtaada hada. Macallimiintayada xisaabta ayaa si gaar ah xirfad ugu leh gelinta ardayda heerka saxda ah. Haddii aad xiisaynayso dardargelinta taxanaha xisaabtaada, fadlan fiiri Tonka Online , kaas oo kuu oggolaanaya inaad dhammaysato laba sano oo xisaab ah hal sano dugsiyeed tacliimeed, iyo labadaba xagaa.

Sayniska

Ka xulo:

 • Isku-dhafan Sayniska Jirka
 • Maamuusta Sayniska Jirka ee Isku-dhafan
  • Waa inuu ku qaatay labada A ama B labadaba dugsiga sare iyo sayniska fasalka sideedaad.
 • AP Fiisigiska AP - Fasalka 9 (Shaqada Xagaaga)
  • Waa inuu noqdaa boqolkiiba 99 ee xisaabta iyo buundooyinka akhrisa oo uu ku dhameystay aljebrada sare iyo sayniska jirdhiska ee dugsiga dhexe. Isqorista isla dhigata ee Ingiriisiga 9 Xiriirro maamuus ayaa loo baahan yahay.

Xulashooyinka

 • Si aad u fuliso 6-da dhibcood ee lagu taliyay inta lagu jiro sannadkaaga cusub, waxaad dhammaystirtaa jadwalka koorsada adigoo xulanaya xulasho. Dib u eeg diiwaanka Skipper ee xulashooyinka koorsooyinka hadda socda.
Waxqabadka Ardayda

Kulamada Macluumaadka Waalidka

Loogu talagalay waalidiinta leh ardayda dhigata fasalka 8aad, galaya fasalka 9aad deyrta.


Tonka Online

Inbadan ku samee afar

Adigoo ka faa'iideysanaya Tonka Online , waad dhammaysan kartaa koorsooyinka loo baahan yahay ama koorsooyinka diyaarinta inta lagu jiro xilliga xagaaga, fududeyn jadwalkaaga maalinta ama waxaad qaadan kartaa fasal dheeraad ah inta lagu jiro sannad dugsiyeedka. Adigoo adeegsanaya Tonka Online, waad awoodaa:

 • Ku dhammaystir saddex sano oo xisaab ah laba sano gudahood
 • Qaado laba fasallo muusig inta lagu jiro sanadka
 • Raacda waxyaabaha aad doorbido ee ku habboon damacyadaada
 • Xaqiiji waqtiga barnaamijyada takhasuska ah inta udhaxayso sanadkaaga yar iyo kan sare.

Iyada oo in kabadan 300 oo koorsooyin ah lagu bixiyo Dugsiga Sare ee Minnetonka — oo ay ku jiraan barnaamijyada sida VANTAGE, International Baccalaureate, Project Lead the Way, iyo barnaamijka fanka farshaxanka heer caalami ah - ardayda mararka qaarkood waxay haystaan waqti adag sidii ay wax walba ku habboonaan lahaayeen. Tonka Online ayaa kaa caawin kara!