Liiska hubinta Diiwaangelinta Furan

Dugsiga Degmada Minnetonka wuxuu soo dhawaynayaa ardayda aan deganayn barnaamijka Diiwaangelinta Furan ee Minnesota. In ka badan 3,600 arday oo ka kala socda 41 dugsi oo kala duwan oo Minnesota ah ayaa ugu yeera dugsiyada Minnetonka guriga. Waxaan soo dhawaynaynaa ka qayb qaadashada bulshadeena firfircoon ee wax-barta.

Ma hubtid inaad degan tahay Degmada Dugsiga ee Minnetonka?

Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan xuduudaha degmada Minnetonka Public Schools, raac talaabooyinkan si aad u codsato diiwaangelinta furan:

  1. Soo deji oo buuxi foomka diiwaangelinta furan ka dib iimayl, fakis ama boosto ugu dir Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka, 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345.
  2. Xilliga kama dambaysta ah ee arjiga gobolka oo dhan ee diiwaangelinta furan waa Janaayo 15. Dugsiyada Minnetonka waxa laga yaabaa inay soo galaan ilmahaaga ka dib wakhtiga kama dambaysta ah haddii ay jirto awood.
  3. Ka raadi isgaadhsiin ku saabsan ogolaanshaha diiwaangelinta furan/ meelaynta dugsiga ugu dambayn Febraayo 15.
  4. Ka dib markaad hesho oggolaanshaha codsigaaga, waa inaad buuxisaa foomka diiwaangelinta furan ee la oggolaaday ugu dambayn March 1 si loo xaqiijiyo ballantaada inaad ka qaybgasho.
  5. Marka ardayga loo ogolaado inuu yahay arday diwaangelin furan, ardaygu wuxuu xaq u leeyahay inuu sii wato dugsiyadda Minnetonka ilaa qalin-jabinta, ilaa iyo inta ardaygu sii wado diiwaangelinta joogtada ah.

Bilow codsigaga

Codsiga Diiwaangelinta Furan

Is-diiwaangelinta Furan ee Hore
Carruurnimada Gaarka ah Ardayda Ed

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Navigation

xog dheeraad ah

Xanaanada caruurta
Minnetonka's Explorers wuxuu bixiyaa xanaanada caruurta ee da'da dugsiga loogu talagalay carruurta fasalada K-5 ka hor iyo ka dib dugsiga iyo maalmaha aan dugsiga ahayn. Explorers waa barnaamij xanaano caruur oo tayo sare leh oo siiya caruurta fursado ay wax ku bartaan hawlo kala duwan oo kala duwan sida fanka, muusiga, mashaariicda sayniska, ciyaaraha, qorista, akhrinta, farsamada gacanta, ciyaarta dibadda, kombayutarada, ku celcelinta xirfadaha bulshada, wakhtiga jimicsiga, riwaayado ciyaar, iyo qaar kaloo badan! Waxa jira isku dheelli tirnaan ikhtiyaari hawleed oo ay ku jiraan koox weyn, koox yar, iyo doorashooyin shaqsiyeed.

Wax badan ka baro Explorers

Siyaasadda Diiwaangelinta Furan
Siyaasadda #509, Diiwaangelinta Degmada ee Ardayda Aan Degenayn.

Gaadiidka
Gaadiidka waxa lagu bixiyaa oo kaliya gudaha xuduudaha Dugsiga Degmada Minnetonka. Ardayda diwaangelinta furan waxay heli karaan gaadiidka degmada dhexdeeda joogsiga baska ee degmada dhexdeeda. Iska diiwaan geli xafiiska gaadiidka .

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .