Liiska Diiwaangelinta Diiwaangelinta Furan

Iskuulka Minnetonka ee Degmadu wuxuu soo dhaweynayaa ardayda aan deganeyn barnaamijka barnaamijka Isqorista Furan ee Minnesota. In kabadan 3,600 oo arday isdiiwaan gashan ah oo ka kala yimid 41 degmo dugsiyeedka Minnesota ayaa ugu yeera dugsiyada Minnetonka guryaha. Waxaan soo dhoweyneynaa kaalintooda bulshadayada firfircoon ee bartayaasha.

Liiska Diiwaangelinta Diiwaangelinta Furan

Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan xuduudaha degmada ee Degmooyinka Minnetonka, raac tallaabooyinkan si aad ugu codsatid diiwaangelin furan:

  1. Soo dejiso oo buuxi foomka codsiga diiwaangelinta furan ka dibna emayl (ka eeg xiriirka diiwaangelinta midigta), fakis ama boosto ugu dir Diiwaangelinta Ardayda ee Dugsiyada Minnetonka, 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345. Waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga diiwaangelinta ee gobolka oo dhan waa Janaayo 15, 2021.
  2. Raadi xiriir ku saabsan oggolaanshaha diiwaangelinta furan / meelaynta dugsiga ugu dambayn Febraayo 15, 2021.
  3. Kadib helitaanka oggolaanshaha dalabkaaga, waa inaad buuxisaa foomkeena diiwaangelinta furan ee la ansixiyay ugu dambayn Maarso 1, 2021, si loo xaqiijiyo ballanqaadkaaga inaad timaaddo.
  4. Mar alla markii ardayga loo aqbalo inuu yahay isqorista furan, ardaygu wuxuu xaq u leeyahay inuu sii waddo dhigashada iskuullada Minnetonka ilaa qalin jabinta, illaa inta ardayga sii wado diiwaangelinta joogtada ah.

Bilow dalabkaaga

 

Cunuga wuxuu ku faraxsanyahay barashada hoose ee iskuulka hoose ee Minnetonka

Jihada

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Ashley Carlson
ashley.carlson@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .

xog dheeraad ah

Nidaamka Diiwaangelinta Furan
Nidaamka # 509, Diiwaangelinta Degmada ee Ardayda Aan Deganeyn.

Gaadiidka
Gaadiidka waxaa kaliya lagu bixiyaa xuduuda Degmada Minnetonka. Ardayda isqorista furan waxay ku heli karaan gaadiid gudaha degmada meel joogsi baska jira ee Degmada dhexdeeda ah. Iska diiwaangeliso xafiiska Gaadiidka .