Liiska Hubinta Diiwaangelinta Furan

Dugsiga Minnetonka School wuxuu ku soo dhaweynayaa ardayda aan deganeyn barnaamijka Minnesota Enrollment Open. In kabadan 3,600 oo arday furan oo kaqeybgalaya 41 degmo dugsiyeedyo kaladuwan oo Minnesota ah ayaa ugu yeera iskuulada Minnetonka guri. Waxaan soo dhawaynaynaa waxtarkooda bulshada firfircoon ee bartayaasha.

Liiska Hubinta Diiwaangelinta Furan

Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan xuduudaha degmada ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, raac talaabooyinkan si aad u dalbato isqoris furan:

  1. Soo dejiso oo buuxi foomka codsiga diiwaangelinta furan ka dibna emayl (ka eeg xiriirka diiwaangelinta midigta), fakis ama boosto ugu dir Diiwaangelinta Ardayda ee Dugsiyada Minnetonka, 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345. Waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga diiwaangelinta ee gobolka oo dhan waa Janaayo 15, 2021.
  2. Raadi xiriir ku saabsan oggolaanshaha diiwaangelinta furan / meelaynta dugsiga ugu dambayn Febraayo 15, 2021.
  3. Ka dib markaad hesho oggolaanshaha dalabkaaga, waa inaad buuxisaa foomkeena diiwaangelinta diiwaangelinta furan ee la ansixiyay ugu dambayn Maarso 1, 2021, si loo xaqiijiyo ballanqaadkaaga inaad timaaddo.
  4. Mar haddii ardayga loo aqbalo inuu yahay arday isqorista furan, ardaygu wuxuu xaq u leeyahay inuu sii wado ka qaybgalka Dugsiyada Minnetonka illaa qalin-jabinta, illaa iyo inta ardaygu sii wado is-qoritaanka joogtada ah.

Bilow dalabkaaga

 

Cunuggu wuxuu ku faraxsan yahay barashada hoos u dhaca hallka Iskuulka Minnetonka

Raadinta

Nala soo xiriir

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .

xog dheeraad ah

Siyaasadda Diiwaangelinta Furan
Qaanuunka # 509, Diiwaangelinta Degmada ee Ardayda aan Deggeneyn.

Gaadiidka
Gadiidka waxaa kaliya laga bixiyaa xuduudaha Degmada Dugsiga Minnetonka. Ardayda isqorista furan waxay ka heli karaan gaadiidka degmada dhexdeeda boosteejada baska ee hadda ka jira Degmada gudaheeda. Isdiiwaangeli xafiiska Gaadiidka .