Tusaha Shaqaalaha


1 2 3 4 > muujinaya 1 - 50 ee 183 xubnood

Celina Aeshliman

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Goobaha daahsoon ee 'Springs Elementary', Minnetonka Community Education Center
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Jessica Anderson

Cinwaannada: Macallinka Hadalka, Shahaadada Caasha
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Kayla Anderson

Cinwaannada: Fasalka 5aad Macallin
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Trevor Andree

Cinwaannada: Mas'uulka
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Springs oo Cad, Dugsiga Dhexe ee Minnetonka West
Waaxyaha: Dhismooyinka iyo Dhismooyinka
Emayl:

Zamzam Araye

Cinwaannada: Qadada / Qolka Ciyaarta Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Lorena Bacon

Cinwaanada: Fasalka-Isbaanishka Ktgn, Taageerada Ardayga Tacliinta Sare, Para Special Education Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Julie Baeb

Cinwaanada: Mashruuca Barashada Sare ee Fikirka ah Ka fikir Para, Macallin Fasal kobcin ah
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Bilowga ah, Dugsiga Hoose ee 'Scenic Heights', Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka, Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Suurtagalnimada Sare
Emayl:

Alex Barrer

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Callie Bartels

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallin
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Jacqueline Basile

Cinwaannada: Fasalka 4aad Macallin
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Chloe Behounek

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Brittany Bell

Cinwaannada: Baadheyaasha Asst Site Kormeeraha
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Lynnette Bleeker

Cinwaannada: Macallinka Xanaanada
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Christine Boberg

Cinwaannada: Qadada / Qolka Ciyaarta Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Jaime Bolanos

Cinwaannada: Fasalka 3aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Stacey Bosacker

Cinwaannada: Bilowga Fasalka Diyaar Garowga Fasalka K, Barnaamijka Naqshadeynta Asst
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Waxbarashada Bulshada, Biyo Cad
Emayl:

Austin Boyles

Cinwaanada: Baadheyaasha Ardayda Kaaliyayaasha ah
Goobaha: Goobaha daahsoon ee 'Springs Elementary', Minnetonka Community Education Center
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Laura Bracken

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Tami Brayedy

Cinwaanada: Barashada Luuqada Ingiriiska Para, bar baraha, Minnetonka Masters Master Dabaasha Tababaraha
Goobaha: Sifee Dugsiga Hoose ee Bilowga ah, Bariga Dhexe ee Minnetonka, Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Waaxyaha: Aquatics, Suurtogal Weyn, Ballaaran Degmo
Emayl:

Richard Buchholz

Cinwaannada: Macallinka Xannaanada Caruurta Xannaanada, Macallinka Ku-qoridda Meelaha Gaarka ah, Akhrinta Macallinka-Isbaanishka Immers-ka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Bilowga ah, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Minnetonka West
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Macallinka oo ku Saabsan Shaqooyinka Gaarka ah, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta, Q Comp
Emayl:

Marit Burnett

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Carole Carlson

Cinwaanada: Tababarida Macalinka
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Springs oo nadiif ah, Dugsiga Hoose ee Groveland, Dugsiga Hoose Minnewashta, Dugsiga Hoose ee Scenic Heights
Waaxaha: Q Comp
Emayl:

Curtis nijaar

Cinwaannada: Madaxa Maamulaha
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Rachel Chase

Cinwaannada: Fasalka 2aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Robin Chose

Cinwaannada: Qadada / Qolka Ciyaarta Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Kendria Chowdhury

Cinwaannada: Fasalka 3aad Macallin
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Kathleen Colville

Cinwaanada: Caafimaadka Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Kaari Cox

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Heather Daldoul

Cinwaannada: Ingiriisiga Markhaatiga Labaad, Macallin Labaad
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Springs oo Cad, Xarunta Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Esl
Emayl:

Cristina Darbut

Cinwaanada: In kabadan Macalinka Pink, Fasalka 2 Macalin Isbaanish
Goobaha: Goobaha daahsoon ee 'Springs Elementary', Minnetonka Community Education Center
Qeybaha: Hoose, Waxbarashada Bulshada
Emayl:

David Davis

Cinwaannada: Macallinka Orchestra, Macallinka Muusikada, Macallinka Muusikada
Goobaha: Goobaha daahsoon ee 'Springs Elementary', Minnetonka Community Education Center
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Muusikada
Emayl:

Michelle Dekker

Cinwaanada: Macalin Phy Ed Macalin La-qaatay, Macallin Phy Ed Teacher
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Bilowga ah
Waaxyaha: waxbarashada jimicsiga, waxbarashada gaarka ah
Emayl:

Paris Del Castillo

Cinwaannada: Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: nadiifi Springs Hoose, Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Jennifer Delatorre

Cinwaanada: Fasalka 1 Macalin Isbaanish
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Maryan Diaz-Gonzalez

Cinwaanada: Fasalka Para-Spanish Ktgn
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Amanda Durrant

Cinwaanada: Caawiyaha / Kaaliyaha Cunto kariye
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Adeegyada Nafaqada
Emayl:

Elizabeth Dutton

Cinwaannada: Macallin Suurtagal ah
Goobaha: Cad Ka bixitaanka Dugsiga Hoose ee Springs, Dugsiga Hoose ee Deephaven, Dugsiga Hoose ee Excelsior
Waaxyaha: Suurtogal Sare
Emayl:

Jordan Dye

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta, Caawiyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: nadiifi Springs Elementary, Dugsiga Hoose Sare ee Scenic Heights
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Hayley Ellingson

Cinwaanada: Hogaamiyaha Barnaamijka sahaminta, Hogaamiyaha Barnaamijka Naqshadeyeyaasha
Goobaha: Dugsiga Hoose ee Bilowga ah, Dugsiga Hoose ee Excelsior, Dugsiga Hoose ee Iskuulka Sare, Minnetonka Xarunta Waxbarashada Bulshada
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Sandra Elrod

Cinwaannada: Macallinka Waxbarshada Gaarka ah
Goobaha: nadiifi Springs Hoose, Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Alyssa Engdahl

Cinwaanada: Shahaadada Nbc-Ot, Occ Therapist
Goobaha: Dugsiga Sare ee Minnetonka, Dugsiga Hoose ee Springs, oo ah Excelsior Elementary
Qeybaha: Adeegyada Taageerada Ardayga
Emayl:

Kimberly Ewen

Cinwaannada: Macallinka RTI (Resp To Interv), Macallin Ku-meelaynta Khaaska ah
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Hoose, Macallinka Gaar ahaaneed, Cinwaanka 1
Emayl:

Karen Fee

Cinwaanada: Gaarka ah Gaarka ah Gaarka ah, Qadada / Qolka Ciyaaraha Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Jenny Feuerborn

Cinwaannada: Supervisory Para, Kaaliyaha Barnaamijka Sahaminta
Goobaha: Sifee Dugsiga Hoose ee Springs, Minnetonka Dugsiga Dhexe West
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada, Dugsiga Dhexe West

Tara Fink

Cinwaannada: Waxbarashada Gaarka ah Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Tiffany Fisco

Cinwaannada: Macallinka ELT (Macallinka Luqadda Ingiriisiga), Macallinka ELT (Macallinka Luqadda Ingiriisiga), Fasalka 2aad ee Macallin
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Dugsiga Hoose, Biyo Cad, Xirfadaha Aasaasiga ah / Akhrinta
Emayl:

Susan Forsmark

Cinwaanada: Taageerada Ardayga Tacliinta Sare, Qadada / Qolka Ciyaarta Para
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Waaxyaha: Biyo nadiif ah
Emayl:

Jenifer Forst

Cinwaannada: Barbaarinta Dugsiga Barbaarinta Hore ee Diyaargarowga
Goobaha: nadiifi Springs Hoose, Dugsiga Hoose ee Groveland
Qeybaha: Hoose
Emayl:

Kathleen Frazier

Cinwaanada: Kormeeraha Goobta kormeeraha
Goobaha: nadiifi Springs Hoose, Deephaven Elementary
Qeybaha: Waxbarashada Bulshada
Emayl:

Carolina Midori Fujinaka Sole

Cinwaannada: Fasalka 5aad Macallinka Isbaanishka
Goobaha: nadiifi Springs Elementary
Qeybaha: Hoose
Emayl: