Liiska hubinta Diiwaangelinta Deganeyaasha

Ma hubtid inaad degan tahay Degmada Dugsiga ee Minnetonka?

Haddii aad ku nooshahay xudduudaha degmada Minnetonka Public Schools, raac tillaabooyinkan si aad u bilowdo nidaamka diiwaangelinta.

  1. Haddii aad ku cusub tahay degmada oo aadan haysan carruur kale oo nagu diiwaangashan, fadlan buuxi foomkan si aad u bilowdo diiwaangelintaada.
  2. Haddii aad hore ilmo ugu leedahay degmada, gal MySSO oo ah masuulka koowaad oo dhagsii astaanta Skyward. Haddii aad tahay masuulka aasaasiga ah, waxa ay ku yaalliin Guriga hoostiisa (eeg sawirka hoose).
  3.  
    Foomka Skyward
  4. U diyaargarow inaad geliso shahaadada dhalashada ilmahaaga iyo caddaynta ciwaanka (biilka tamarta ama shatiga darawalnimada, tusaale ahaan) iyo diiwaannada tallaalka inta lagu jiro habka diiwaangelinta internetka. Sawirka ama sawirka dukumentiyadan waa la aqbali karaa. Caddaynta ciwaanka ayaa looga baahan yahay diiwaangelin kasta, xitaa haddii aad hore u leedahay arday ka diiwaangashan degmada.
  5. Xilliga kama dambaysta ah ee mudnaanta diiwaangelinta dadka deggani waa Janaayo 15. Haddii aad codsato ka dib wakhtiga kama dambaysta ah ee mudnaanta, dugsiyada ama barnaamijyada doorashada koowaad ayaa laga yaabaa in durba la buuxiyo.
  6. Ka raadi isgaarsiin ku saabsan bixinta meelaynta dugsigaaga Febraayo 15.
  7. Booqo boggayaga Khayraadka Qoyska Cusub si aad u ogaato macluumaad badan oo waxtar leh oo ku saabsan Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.

Bilow Diiwaangelintaada

Diiwaangelinta Qoyska Cusub

Soo celinta Diiwaangelinta Qoyska

Ilmaha oo ku faraxsan inuu wax ka barto hoos u dhaca marinka dugsiga Minnetonka

Navigation

xog dheeraad ah

Xanaanada caruurta
Minnetonka's Explorers wuxuu bixiyaa xanaanada caruurta ee da'da dugsiga loogu talagalay carruurta fasalada K-5 ka hor iyo ka dib dugsiga iyo maalmaha aan dugsiga ahayn. Explorers waa barnaamij xanaano caruur oo tayo sare leh oo siiya caruurta fursado ay wax ku bartaan hawlo kala duwan oo kala duwan sida fanka, muusiga, mashaariicda sayniska, ciyaaraha, qorista, akhrinta, farsamada gacanta, ciyaarta dibadda, kombayutarada, ku celcelinta xirfadaha bulshada, wakhtiga jimicsiga, riwaayado ciyaar, iyo qaar kaloo badan! Waxa jira isku dheelli tirnaan ikhtiyaari hawleed oo ay ku jiraan koox weyn, koox yar, iyo doorashooyin shaqsiyeed.

Wax badan ka baro Explorers

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Eloise Weibel
eloise.weibel@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .