Taageerada Waxbarashada

2023-24 Ikhtiyaarada Taageerada Waxbarashada ee MME

Maalinta Caawinta Ardayga/Macalinka:

Talaado 8:25 subaxnimo dhammaan fasallada 

 • Dhammaan macallimiintu waxay diyaar u yihiin fasaladooda si ay u caawiyaan ardayda.

Xarunta Caawinta Shaqada-guriga:
Kahor dugsiga maalmaha Isniinta, Arbacada, Khamiista, iyo Jimcaha 8:00-9:00 subaxnimo.

 • Waxay ku taal Xarunta Warbaahinta - uma baahnid inaad iska diiwaangeliso wakhti ka hor
 • Caawinta shaqada-gurigu waxay diyaar u ahaan doontaa hoolka waxbarasho ee subaxda oo ay ka shaqeeyaan xirfadlayaal-yaqaanno.

Dugsiga kadib Isniin, Talaado, Arbaco iyo Khamiis 4:00 - 5:00 galabnimo 

 • Kadib hoolka waxbarasho ee dugsiga ayaa diyaar ah oo ay ka shaqeeyaan xirfadlayaasha shaqada
 • Waxay ku taal Xarunta Warbaahinta - uma baahnid inaad iska diiwaangeliso wakhti ka hor

Arbacada MAST:
3:10-3:55 wakhtiga shaqada guriga

La-talin:
Ardaydu waxay heli doonaan wakhti shaqo-guri iyo wax-akhris inta lagu jiro la-talinta ugu yaraan laba jeer toddobaadkii oo dhan sannad dugsiyeedka.

Shaybaarka Waxbarashada:
Isniinta iyo Khamiista - 8:00 - 9:00 subaxnimo 

 • U furan dhammaan ardayda leh cudurka ADD/ADHD waana in la diwaan galiyo si ay u xaadiraan.
 • Ardaydu waxay ballan qaadayaan inay yimaadaan hal subaxnimo toddobaadkii, iyada oo ikhtiyaarka ah inay ka qaybgalaan labada kulan ee toddobaadlaha ah.
 • Shaybaarka waxbarashadu wuxuu diiradda saarayaa xeeladaha lagu maareynayo ADHD, xirfadaha guusha iyo taageerada shaqada guriga.
 • Iskuduwaha Shaybaadhka Waxbarashada: Bridget Hale, iimaylka: Bridget.Hale @minnetonkaschools.org

Shaybaarka Caawinta Xisaabta (Qolka Shaybaarka Xarunta Warbaahinta)
Khabiirka Taageerada Xisaabta: Cindy McGlasson, iimayl: cynthia.mcglasson@minnetonkaschools.org
Kahor dugsiga maalmaha Isniinta iyo Jimcaha 8:00-9:00 subaxnimo.

 • Looma baahna in la saxiixo ka hor

Dugsiga kadib Talaadada iyo Khamiista laga bilaabo 4:00 - 5:00 galabnimo 

 • Imow 4:15 (shaybaadhka waa la xidhi doonaa haddii qofna aanu iman 4:15)
 • Looma baahna in la saxiixo ka hor

Inta lagu jiro la-talinta Isniinta iyo Khamiista

 • Isdiiwaangeli adigoo waydiinaya macalinkaaga xisaabta ama lataliyahaaga inuu hubiyo helitaanka. Haddii ay jiraan meelo furan, markaas macalinka ayaa ku qori kara.
 • 10 arday ayaa ugu badnaan wakhti kasta oo la-talin ah (marka hore u imaada, marka hore adeega)

Inta lagu jiro la-talinta Talaadada iyo Arbacada

 • Casuumad kaliya caawimo la beegsaday. Macallinka Xisaabta ayaa loo dhiibay.

Nala soo xiriir

Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taageerada tacliinta, la xiriir la-taliyaha dugsigaaga .