Taageerada Waxbarashada

2022-23 Ikhtiyaarada Taageerada Waxbarashada ee MME

Maalinta Caawinta Ardayga/Macalinka
Khamiista 8:25 subaxnimo dhammaan fasallada (marka laga reebo PE)
Jimcaha saacada 8:20 subaxnimo ee fasalada Phy Ed

 • Dhammaan macallimiintu waxay diyaar u yihiin fasaladooda si ay u caawiyaan ardayda.

Xarunta Caawinta Shaqada-guriga
Kahor dugsiga maalmaha Isniinta, Talaadada iyo Arbacada 8:00-9:00 subaxnimo.

 • Waxay ku taal Xarunta Warbaahinta - uma baahnid inaad iska diiwaangeliso wakhti ka hor
 • Caawinta shaqada-gurigu waxay diyaar u ahaan doontaa hoolka waxbarasho ee subaxda oo ay ka shaqeeyaan xirfadlayaal-yaqaanno.

Dugsiga kadib Isniin, Talaado, Arbaco iyo Khamiis 4:00 - 5:00 galabnimo 

 • Kadib hoolka waxbarasho ee dugsiga ayaa diyaar ah oo ay ka shaqeeyaan xirfadlayaasha shaqada
 • Waxay ku taal Xarunta Warbaahinta - uma baahnid inaad iska diiwaangeliso wakhti ka hor

Arbacada MAST 

 • 3:10-3:55 galabnimo wakhtiga shaqada guriga

Talo bixin

 • Ardaydu waxay heli doonaan wakhti shaqo-guri iyo wax-akhris inta lagu jiro la-talinta ugu yaraan laba jeer toddobaadkii oo dhan sannad dugsiyeedka.

Shaybaarka Waxbarashada
Talaado iyo Arbaco- 8:00 - 9:00 subaxnimo 

 • U furan dhammaan ardayda leh cudurka ADD/ADHD waana in la diwaan galiyo si ay u xaadiraan.
 • Ardaydu waxay ballan qaadayaan inay yimaadaan hal subaxnimo toddobaadkii, iyada oo ikhtiyaarka ah inay ka qaybgalaan labada kulan ee toddobaadlaha ah.
 • Shaybaarka waxbarashadu wuxuu diiradda saarayaa xeeladaha lagu maareynayo haysashada ADHD, xirfadaha guusha iyo taageerada shaqada guriga.
 • Iskuduwaha Shaybaadhka Waxbarashada: Bridget Hale, ( Bridget.Hale@minnetonkaschools.org )

Shaybaarka Caawinta Xisaabta (Xarunta Warbaahinta)
Khabiirka Taageerada Xisaabta: Cindy McGlasson ( cynthia.mcglasson@minnetonkaschools.org )

Caawinta xisaabta ayaa diyaar u ah dhammaan xilliyada soo socda:

 • Isniinta iyo Jimcaha 8 AM-9AM (Soo geli)
 • Talaado iyo Khamiis 4PM-5PM (Soo geli)
 • Caawinta Talabixinta Khamiista iyo Jimcaha ayaa la heli karaa (10 boos oo talobixin ah)

Nala soo xiriir

Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taageerada tacliinta, la xiriir la-taliyaha dugsigaaga .