Taageerada Tacliinta

Fursadaha Taageerada Tacliinta ee 2020-2021 ee MME

Maalinta Caawinta Ardayga / Macallinka:
Khamiista 8:25 am dhammaan fasalada (marka laga reebo PE)
Jimcaha 8: 20am ee fasalada Phy Ed

 • Dhamaan macalimiinta waxaa laga heli karaa fasaladooda ama Google Meet (ka hubi macalinkaaga) si aad u caawiso ardayda.

Xarunta Caawinta Shaqada Guriga:
Dugsiga ka hor Isniinta, Talaadada iyo Jimcaha 8: 00-9: 00am.

 • Caawinta Shaqada Guriga ayaa loo heli doonaa hoolka daraasadda subaxdii oo ay ka shaqeeyaan shaqaale xirfadlayaal ah.

Kadib Iskuulka Kadib Isniinta, Talaadada iyo Khamiista laga bilaabo 4:00 - 5:00 pm

 • Hoolka waxbarashada dugsiga kadib waa la heli karaa oo waxaa ka shaqeeya Paraprofessionals

Xulashada Xarunta Caawinta Guriga ee Guryaha:

Xeer: caawimaad shaqo guri

 • Dugsiga ka hor Isniinta, Talaadada, Khamiista iyo Jimcaha 8: 00-9: 00subaxnimo
 •  Iskuulka ka dib Isniinta, Talaadada, Khamiista 4: 00-5: 00pm
 •  Caawinta shaqada guriga ee ficil ahaanta ah waa shaqaale ka socda Paraprofessionals

Qadada Daraasada: 
Isniinta - Jimcaha inta lagu jiro qadada iyo waqtiga la-talinta (55 daqiiqo.) Ama waqtiga qadada ee ardayda Immersion (30 daqiiqo.)

 • Ardayda waxaa lataliyayaashu u qoondeeyaa Qadada Daraasada markay haystaan darajooyin hoose, shaqooyin maqan, imtixaano / su'aalo la isku qurxiyo oo ay ubaahan yihiin xoogaa taageero tacliimeed ah
 • Ardayda ayaa la bari doonaa halka ay aadaan haddii loo qoondeeyo qado waxbarasho.

La talin:

 • Ardayda waxay heli doonaan waqti ay ku shaqeeyaan guriga iyo akhriska inta lagu jiro la talinta ugu yaraan laba jeer usbuucii sanad dugsiyeedka oo dhan.

Barashada Shaybaarka: qolka 103
Talaado iyo Khamiista Iskuulka, Arbacada elektaroonigga ah, laga bilaabo 8:00 - 9:00 am

 • Waxay u furantahay dhammaan ardayda qaba cudurka ADD / ADHD waana inay ka diiwaangashan yihiin inay xaadiraan.
 • Ardaydu waxay ballanqaadayaan inay xaadiraan hal subax wiigii, iyadoo ikhtiyaar u ah inay soo xaadiraan labada kalfadhi ee toddobaadlaha ah.
 • Shaybaarka barashada wuxuu diiradda saarayaa istiraatiijiyado lagu maareeyo haysashada ADHD, xirfadaha guusha iyo taageerada shaqada guriga.
 • Isuduwaha Barashada Shaybaarka: Bridget Hale, emayl:  Bridget.Hale@ minnetonkaschools.org

Nala soo xiriir

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taageerada tacliinta, la xiriir la- taliyaha dugsigaaga .