Taageerada Tacliinta

Xulashada Taageerada Tacliinta ee 2019-2020 ee MME

Maalinta Caawinta Ardayga / Macalinka:
Khamiista 8:25 AM dhammaan fasalada (marka laga reebo PE)
Jimcaha 8:20 AM ee fasalada Phy Ed

 • Dhamaan macallimiinta waxaa laga heli karaa fasaladooda si ay u caawiyaan ardayda.
 • Kaarka macalinka ama qoraalka waalidka looma baahna.

Xarunta Caawinta Shaqada Guriga:
Iskuulka kahor Isniinta, Talaadooyinka, Arbacada, iyo Jimcaha 8:20 AM ee Xarunta Warbaahinta

 • Xarunta Warbaahinta ayaa loo heli doonaa hoolka barashada ee subaxnimada oo ay ka shaqeeyaan Paraprofessionals.
 • Kaar macalin ama warqad ka socota waalidka looma baahna.

Kadib Iskuulka Isniinta-Khamiista 4:00 - 5:00 PM ee Xarunta Warbaahinta

 • Xarunta Warbaahinta ayaa diyaar u noqon doonta hoolka waxbarashada dugsiga kadib dugsiga oo ay ka shaqeeyaan Paraprofessionals
 • Ardayda looma baahna inay iska diiwaangeliyaan tan oo waxay u imaan karaan sidii loogu baahdo.
 • Markay ardaydu baxaan, waa inay si toos ah ugu baxaan baskooda guryahooda ama ku sugaan guriga weyn ee dugsiga.

Caawinta xisaabta Subaxda:
Isniinta, Talaadooyinka, Arbacada iyo Jimcaha 8:20 - 9:00 AM Xarunta Warbaahinta.

 • Xubin shaqaalaha ka mid ah ayaa diyaar u noqon doona inuu ka jawaabo su'aalaha, ka caawiyo shaqada guriga, u sharraxo fikradaha xisaabta, amaahiyo xisaabiyaha garaafka, iyo tijaabooyinka mashiinka.
 • Kaar macalin ama warqad ka socota waalidka looma baahna.

Qadada Daraasadda:
Isniinta - Jimcaha inta lagu jiro qadada iyo waqtiga la-talinta (55 min.) Ama waqtiga qadada ee ardayda Immersion (30 min.)

 • Ardayda waxaa loo xilsaarayaa Qadada Daraasadda ee lataliyaha marka ay buundooyinkoodu hooseeyaan, meelayntoodii ka maqnaadaan, imtixaanno dhammaystiraan / dhammaystiraan oo u baahan xoogaa taageero waxbarasho oo dheeraad ah.
 • Ardayda ayaa la bari doonaa halka ay aadaan haddii qadada wax lagu barto loo qoondeeyo.

La-talin:

 • Ardaydu waxay heli doonaan wakhti shaqo-guri iyo wax-akhris inta lagu jiro la talinta ugu yaraan laba jeer usbuuciiba sanad dugsiyeedka oo dhan.

Shaybaarka barashada: qolka 103
Talaado iyo Arbaco 8:05 - 9:05 AM

 • Waxay u furan tahay dhammaan ardayda qabta cudurka ADD / ADHD waana in loo diiwaangeliyaa inay xaadiraan.
 • Ardayda ayaa ka go'an inay xaadiraan hal subax usbuucii, ikhtiyaarka u dhigan ka qaybgalka labada fadhi-toddobaadle ah.
 • Sheybaarka waxbarashadu wuxuu diiradda saarayaa istiraatiijiyadaha maaraynta lahaanshaha ADHD, xirfadaha guusha iyo taageerada shaqada guriga.
 • Isuduwaha Lab Lab Barashada: Bridget Hale, emayl: Bridget.Hale @ minnetonkaschools.org

Nala soo xiriir

Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan kaalmada waxbarashada, la xiriir la- taliyaha dugsigaaga .