Caafimaadka Maskaxda

Shaqaalaha Dugsiga Dhexe waxay diyaar u yihiin inay ka taageeraan ardayda iyo qoysaska su'aalaha ama walaacyada caafimaadka maskaxda. Haddii aad qabtid su'aalo ama aad la kulanto waqtiyo adag, ha ka waaban inaad wacdo ama joogsato Xafiiska Hagidda si aad taageero u hesho.

Ilaha khadka tooska ah iyo bulshada ee ardayda iyo qoysaska:

Ardayda Groveland waxay Helaan Abaalmarino.

Wax dheeri ah baro

Khadka Tooska ah ee Xasaradaha

  • Adeegyada Dhimirka ee Ba'an (oo hore u ahaan jirtay Xarunta Ka-hortagga Dhibaatada): 612-873-3161
  • Adeegyada Dhibaatada Mobile-ka ee Carver/Scott: 952-442-7601
  • Adeegyada Dhibaatada Mobilka ee Degmada Hennepin - Ilmaha: 612-348-2233
  • Khadka Is-dilka: 612-873-2222 (maxali ah); 1-800-273-8255 (qaran)