Barnaamijyada Dugsiga Kadib

Waxaan bixinaa barnaamijyo kala duwan oo tacliin, kobcinta iyo barnaamijyo madadaalo oo loogu talagalay ardayda ka baxsan maalinta dugsiga. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa barnaamijka Waxbarashada Bulshada ee Minnetonka .

Casharrada tusaalaha ah waxaa ka mid ah:

  • Farshaxanka
  • Yoga
  • Riwaayad
  • Chess
  • Golf
  • Horyaalka LEGO
  • Muusig
  • Umeerin

Liistada fasalada oo dhameystiran iyo isdiiwaangalinta, booqo websaydhka Waxbarashada Bulshada Minnetonka .