Dugsiga Hoose (Fasalada K-5)

Dugsiyada Minnetonka waxay balaadhiyeen barnaamijkooda e-learning, Tonka Online, si loogu daro fursadaha ardayda K-8. Tan iyo markii 2013, Tonka Online waxay siisay ardayda Dugsiga Sare fursad ay ku qaataan koorsooyin khadka tooska ah oo shaqsi ah iyagoo isticmaalaya manhajka adag ee Minnetonka iyo macalimiin khibrad leh. Barnaamijku sannadba sannadka ka dambeeya wuu koray, degmadu waxay ku faraxsan tahay inay si buuxda u siiso ikhtiyaaro ikhtiyaari ah ardayda heer fasal kasta.

Ardayda dugsiyada hoose ee ka qaybqaadanaya Tonka Online waxay yeelan doonaan waayo-aragnimo badan oo la mid ah ardayda dhaqanka, oo ay la socdaan dabacsanaan iyo raaxaysi taas oo ku timaada oo kaliya waxbarashada onlaynka ah. Koorasyada Tonka Online waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu bixiyo waayo-aragnimo e-learning tayo leh, taas oo u oggolaanaysa macallimiinta inay bixiyaan wax-barid shakhsiyeed iyo taageero wanaagsan oo bartayaasha ah.

Faahfaahinta Barnaamijka

  • Barnaamuj buuxa oo Ingiriisi ah (aan Immersion)
  • K-1 Isbaanishka Immersion
  • Waxaa wax ku baray manhajka Minnetonka ee macallimiinta Minnetonka
  • Isku darka moodooyinka waxbarashada isku midka ah iyo kuwa aan la wada socon
  • Khibrada maalinlaha ah ee takhasuska leh (sida fanka, muusiga, PE, iwm.)
  • Barnaamijyada taageerada waxbarashada sare iyo waxbarashada sare ayaa la bixiyaa

Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijyada Saxiixa

Ikhtiyaarada Ardayda Luqadda Immersion
Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka waxay siin doonaan dhexgalka luqadda Isbaanishka ee ardayda dhigata dugsiga barbaarinta iyo fasalka koowaad, iyadoo la doonayo in lagu ballaariyo fasallada kale iyadoo ardaydan ay sii wataan waayo-aragnimadooda Tonka Online.

Iyadoo degmadu aanay awoodin inay bixiso luuqad Shiine ah oo dhamaystiran Immersion e-learning wakhtigan, ujeedadu waa in la siiyo khibrad luqadeed oo joogto ah ardayda Immersion ee doorta inay ka qaybqaataan barnaamijka e-learning, iyo sidoo kale helitaanka luuqad dheeri ah barnaamijyada horumarinta.

Barnaamijyada Waxbarashada Sare
Haddii aad leedahay ilmo ka qaybqaata barnaamijyada waxbarashada sare, sida xisaabta la dadajiyay, Wings ama Navigators, waxa kale oo lagu siin doonaa doorashooyin. Si kastaba ha ahaatee, fursadaha Navigator waxay noqon doonaan kuwo dheeraad ah.