Iskaa wax u qabso

Nidaamka Hubinta Asalka ee Tabaruceyaasha

Si loo hubiyo nabadgelyada ardaydeena, waxaan u baahanahay in la baaro asalka dambiyada waxyaabaha soo socda:

  • Tabaruce kasta oo ardayda ku weheliya xerada dibaddeeda (ie, silsiladaha safarada dibadda).
  • Tabaruce kasta oo mas'uul ka ah la shaqaynta ardayda xerada, laakiin aan ku hoos jirin kormeerka macallin shati haysta.

Baaritaanka asalka ah ee tabaruc uma baahna in la sameeyo sanad walba. Marka lagaa ansixiyo nidaamkayaga baaritaanka asalka mutadawiciinta, waxaa laguu fasaxi doonaa inaad tabarucdo mustaqbalka adigoon howsha mar labaad u marin.

Si aad wax uga weydiiso haddii aad horey u heshay baaritaanka asalka mutadawiciinta ee faylka, fadlan la xiriir xafiiska weyn ama Shaqaalaha ee 952-401-5014.

Foomka baaritaanka asalka dambiyada wuxuu kaaga baahan yahay inaad bixiso rukhsad baaritaanno kala duwan oo asalka dambiyada ah:

  • Taariikhda Dambiga Galmada Qaranka: Waxay bixisaa baaritaanka diiwaanka dembiilaha galmada ee dhammaan 50ka gobol oo lagu daray Degmada Columbia.
  • SuperSearch Criminal: Baadhis dambi ah oo loogu talagalay 47 gobol oo lagu daray Degmada Columbia.
  • Raadinta Lambarka Sooshal Sakuuritiga: Waxay bixisaa magaca, magacyada, 10 sano cinwaanka taariikhda, iyo dhammaan nambarada sooshiyal sekuyuuriti ee la xiriira qofka. Wuxuu xaqiijinayaa in lambarka sooshal sekuuritiga uu ansax yahay, wuxuu bixinayaa sanadka soo saarista iyo gobolka la soo saaray.

Baaritaanka asalka ah waxaa lagu sameyn doonaa qarashka degmada xogtana waa lagu xafidi doonaa. Xubnaha shaqaalaha ee Shaqaalaha waxay dib u eegi doonaan natiijooyinka baaritaan kasta oo taariikh ah. Haddii ay jiraan wax walaac ah oo ku saabsan natiijooyinka baaritaanka asalka ah, Shaqaalaha Dadweynaha ayaa toos ula xiriiri doona shaqsigaas 24-48 saacadood kadib helitaanka natiijooyinka. Haddii aan lagaala soo xiriirin muddo 48 saacadood gudahood ah ka dib markaad buuxiso foomka baaritaanka asalka waxaad caddeynaysaa inaad tabaruc tahay. Foomka khadka tooska ah waxaa ku jira ikhtiyaari tabaruceyaasha ay ku codsadaan nuqul ka mid ah warbixintooda.

Waad ku mahadsan tihiin wada shaqeyntiina markii aan sii wadno inaan ilaalino jawi waxbarasho oo ammaan iyo ammaan u leh ardaydeena.

Halkan guji si aad u dhammaystirto baaritaanka asalka tabaruca

Fiiro gaar ah: Haddii aad hadda tahay shaqaale ka tirsan Dugsiyada Minnetonka, waxaad horayba u caddeysay inaad ka shaqeyn karto Degmada, marka uma baahnid inaad dhammaystirto baaritaanka asalka tabaruca.