Isqorista Ka baxsan Degmada

Habka Diiwaangelinta Wakhti Buuxa ee Qoysaska Cusub

Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan xuduudaha degmada ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka, raac talaabooyinkan si aad u dalbato isqoris furan:

Bilow dalabkaaga

  1. Soo deji oo foomka codsiga diiwaangelinta furan
  2. Markaad buuxinayso foomka, hubi inaad ku qorto "Tonka Online" oo hoos timaada qaybta "Goobta ama Dookhyada Barnaamijka".
  3. Iimayl (fiiri macluumaadka xiriirka xisaabaadka ardayga ee midig), fakis ama boosto ku dir Diiwangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka, 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345. 
  4. Kadib markaad hesho oggolaanshaha codsigaaga, waa inaad buuxisaa foomka diiwaangelinta diiwaangelinta furan ee la oggolaaday si aad u xaqiijiso ballankaaga inaad ka qaybgasho. 
  5. Markaad dooranayso dugsiga aad dooratay, fadlan dooro "Tonka Online."

Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta-Waqtiga Buuxa

  • Diiwaangelintu hadda way furan tahay sannad dugsiyeedka 2023-24.
  • Tonka Online waxay wali aqbashaa isdiiwaangelinta daahitaanka ee fasalada K-8 ee sanad dugsiyeedka 2022-23.
  • Tonka Online hadda ma aqbasho is-diiwaangelinta simistarka koowaad ee fasallada 9-12 ee sannad dugsiyeedka 2022-23. Diiwaangelinta semesterka labaad ayaa weli furan.
Si aad wax uga waydiiso diiwaan gelinta dambe, qoysaska K-8 waxay iimayl u diri karaan k-8.elearning@minnetonkaschools.org iyo 9-12 qoys waxay iimayl u diri karaan tonkaonline@minnetonkaschools.org .
 

Diiwaangelinta Xagaaga

Diiwaangelinta Xagaaga 2023 ma furna.

Ma haysaa arday dugsi sare ah oo xiisaynaya inuu hal koors qaato xilliga xagaaga? Tonka Online waxa ay bixisaa 10-usbuuc koorso ikhtiyaari ah oo socon doona Juun 20-Ogosto 26. Diiwaangelinta barnaamijkeena waqti-buuxa ah looma baahna.

Daawo doorashada koorsada xagaaga  

 

La Xisaabtan Ardayga

Magaca ugu dambeeya ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magaca ugu dambeeya ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniinta-Jimcaha.

Fakis: 952-401-5092

Cinwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardayda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

* Fadlan ogow, si aad u ballansatid booqasho waxaad toos u wici kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomkeenna booqashada .

Qoysaska magaalada