Diiwaangelinta ka baxsan degmada

Habka Diiwaangelinta Wakhti Buuxa ee Qoysaska Cusub

Haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan xuduudaha degmada Minnetonka Public Schools, raac talaabooyinkan si aad u codsato diiwaangelinta furan:

Bilow codsigaga

  1. Soo deji oo foomka codsiga diiwaangelinta furan
  2. Markaad buuxinayso foomka, hubi inaad ku qorto "Tonka Online" oo hoos timaada qaybta "Goobta ama Dookhyada Barnaamijka".
  3. Iimayl (fiiri macluumaadka xiriirka xisaabaadka ardayga ee midig), fakis ama boostada ku dir Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka, 5621 County Rd 101, Minnetonka, MN 55345. 
  4. Kadib markaad hesho oggolaanshaha codsigaaga, waa inaad buuxisaa foomka diiwaangelinta diiwaangelinta furan ee la oggolaaday si aad u xaqiijiso ballankaaga inaad ka qaybgasho. 
  5. Markaad dooranayso dugsiga aad dooratay, fadlan dooro "Tonka Online."

Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta-Waqtiga Buuxda

Diiwaangelinta hadda waxay u furan tahay fasallada K-12 ee Tonka Online sannad dugsiyeedka 2023-24. Dhammaan qoysaska ka baxsan degmada ee raba inay furaan isdiiwaangelinta waa inay buuxiyaan codsiga diiwaangelinta furan ee gobolka.

Si aad wax uga waydiiso diiwaan gelinta dambe ee sanad dugsiyeedka 2022-23, qoysaska K-8 waxay iimayl u diri karaan k-8.elearning@minnetonkaschools.org iyo 9-12 qoys waxay iimayl u diri karaan tonkaonline@minnetonkaschools.org .

 

Diiwaangelinta Xagaaga

Diiwaangelinta Xagaaga 2023 hadda way furan tahay.

Ma haysaa arday dugsi sare ah oo xiisaynaya inuu qaato hal koors inta lagu jiro xagaaga? Tonka Online waxa ay bixisaa 10-usbuuc ah oo koorsada kabka ah oo soconaysa Juun 20-Agoosto 26. Diiwaangelinta barnaamijkeena waqti-buuxa ah looma baahna.

Eeg xulashooyinka koorsada xagaaga
& Bilow Diiwaangelintaada

.  

 

La xidhiidh Xisaabinta Ardayga

Magaca dambe ee ardayga AL:
Monika Salden
monika.salden@minnetonkaschools.org
952-401-5009

Magacyada dambe ee ardayga MZ:
Lori Schwartz
lori.schwartz@minnetonkaschools.org
952-401-5012

Saacadaha Xafiiska
8 subaxnimo ilaa 4:30 galabnimo Isniin-Jimco.

Fakis: 952-401-5092

Ciwaanka Boostada :
Diiwaangelinta Ardeyda Dugsiyada Minnetonka
5621 Degmada Rd 101
Minnetonka, MN 55345

Fadlan ogow, si aad u ballansato safar waxaad si toos ah u waci kartaa dugsiga xiisaha ama waxaad buuxin kartaa foomka booqashada .

Qoysaska magaalada