PTO

Ururka Waalidiinta ee Groveland (PTO) ayaa u jira si kor loogu qaado guusha waxbarasho, fayoobida iyo wacyiga dhaqanka ee dhammaan ardayda Groveland. PTO waxay hadafyadan ku fulisaa barnaamijyo kala duwan iyo dadaalo lacag ururin ah. Dhammaan qoysaska Groveland waxay si toos ah uga tirsan yihiin Groveland PTO. Waxaa jira siyaabo badan oo looga qayb qaadan karo PTO.

Si aad wax badan u barato iyo/ama iskaa wax u qabso wakhtigaaga, waxaad ka qayb gali kartaa shirarka PTO (waxa la qabtaa 4 jeer sanadkii), ka daawo warsidaha dugsiga wixii ku cusub iyo fursadaha, ama la xidhiidh madaxweynayaasha PTO Jennifer Briggs iyo Sammi Gervais ee Presidents@grovelandpto.org su'aalo ama fikrado kasta.

carruurta fasalka