PTO

Ururka Macallimiinta Waalidka ee Groveland (PTO) wuxuu u jiraa inuu dhiirrigeliyo guusha waxbarashada, fayo-qabka iyo ka warqabka dhaqanka ee dhammaan ardayda Groveland. PTO waxay ku guuleysataa yoolalkaan iyada oo loo marayo barnaamijyo kala duwan iyo dadaallo lacag ururin. Dhammaan qoysaska Groveland waxay si toos ah xubno uga yihiin Groveland PTO. Waxaa jira qaabab badan oo looga qeyb geli karo PTO.

Si aad wax badan u barato iyo / ama tabaruc ugu noqoto waqtigaaga, waad ka qayb geli kartaa shirarka PTO (oo la qabto 4 jeer sanadkiiba), waxaad ka daawan kartaa joornaalka dugsiga wixii ku soo kordha iyo fursadaha, ama la xiriir madaxweyneyaasha PTO Maggie Brindley ( maggie@grethenhouse.com ) iyo Lee Bull ( feic0006@umn.edu ) wixii su'aalo ama figrado ah. Waxaan jeclaan lahayn inaan war kaa maqalno!