La xiriirka Gudiga Iskuulka

Adiga oo ah wakiillada aad dooratay, xubnaha Guddiga Dugsiga waxay soo dhaweynayaan su'aalaha iyo wadahadallada la xiriira maamulidda Degmada. Xubnaha guddiga ayaa si firfircoon uga qaybqaata meelo badan oo bulshada ah, ka qayb galka shirarka golaha latalinta, u adeega guddiyada iyo ka qaybgalka shirarka dugsiga iyo bulshada iyo dhacdooyinka. Xubnaha guddiga ayaa soo dhaweynaya casuumaadaha munaasabadahaaga waxayna ku dadaali doonaan inay ka soo qayb galaan.

Waxaa jira fursado rasmi ah iyo kuwa aan rasmi ahayn oo lagula xiriiro Gudiga Dugsiga guud ahaan, iyo sidoo kale xubnaha xubnaha Gudiga.

  • Aynu Wada Hadalno: Adeegso foomka Aynu Wadahadalno si aad u soo gudbiso su'aalaha, faallooyinka, soo-jeedimaha, walaacyada ama amaanta.
  • Iimayl: Haddii aad rabto inaad la xiriirto guddiga oo dhan, fadlan iimayl u dir: schoolboard@minnetonkaschools.org . Dhammaan xubnaha guddiga iyo kormeeraha ayaa heli doona waraaqahaaga; Guddoomiyaha guddiga ama ku xigeenka ayaa ka jawaaba iimaylada isagoo ka wakiil ah guddiga. Haddii aad rabto inaad la xidhiidho xubnaha guddiga, ciwaannada iimaylka ayaa lagu daabacay bogga guriga ee guddiga dugsiga .
  • Taleefan: Mawduucyo aad u adag ama shucuur leh, wicitaan taleefan ama kulan fool-ka-fool ah ayaa laga yaabaa inuu waxtar badan yeesho. Lambarada taleefan ee xubnaha Guddiga waxaa lagu daabacay bogga Hogaanka Dugsiga .
  • Kulamada Shakhsiyeed: Degmooyinka raba inay la kulmaan shaqsiyaadka xubnaha Gudiga Dugsiga waxay diyaarin karaan inay sidaas sameeyaan iyagoo la xiriiraya shaqsiyaadka xubnaha ka ah.
  • Kulamada Dadweynaha: Guddigu wuxuu kulmaa ugu yaraan bille si uu ganacsi u qabto una siiyo fursado talooyinka dadweynaha. Waa kuwan xulashooyinka kala duwan ee shirarka dadweynaha:

wax dheeri ah baro

Maamulayaasha Degmadu waxay ku faanaan inay aad u heli karaan ardayda, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.


Cidda lala xiriirayo

Guddiga Dugsiga wuxuu u wakiishaa maamulka iyo maareynta Degmada kormeeraha guud.

  • Arimaha fasalka waa in marka hore lagu hagaajiyaa macalinka fasalka.
  • Arimaha iskuulka waa in marka hore loo hagaajiyaa maamulaha iskuulka.
  • Arimaha degmada waa in lagu hagaajiyaa maamulaha mas'uulka ka ah barnaamijka ama adeegga ku lug leh.
  • Hawlaha hawlgalka ama maaraynta waxaa si fiican loogu hagaajiyaa shaqaalaha iskuulka ama shaqaalaha Xarunta Adeegga Degmada ee ugu dhow meesha ay wax ka jiraan.

Haddii heerka koowaad ee isgaarsiintu uusan xallin arrinta, kormeeraha degdegga ah, maamulaha ama kormeeraha guud waa inuu noqdaa xiriirka xiga.