La Xiriirka Golaha Dugsiga

Maaddaama wakiiladi aad dooratay, xubnaha Guddiga Dugsiga ay soo dhaweynayaan su'aalaha iyo wadahadallada la xiriira maamulka degmada. Xubnaha guddiga waxay si firfircoon uga qaybgalaan meela badan oo bulshada ka mid ah, iyagoo ka qeyb galaya shirarka latalinta, u adeega guddiyada iyo ka qeybgalka shirarka dugsiga iyo dhacdooyinka bulshada. Xubnaha guddiga waxay soo dhaweynayaan casumaadaha xafladaada waxayna sameyn doonaan dadaal si ay uga qeyb galaan.

Waxaa jira fursado rasmi ah oo aan rasmi ahayn oo lagula xiriiro Guddiga Dugsiga guud ahaan, iyo sidoo kale xubnaha guddiga shaqsiyaadka.

  • Aynu hadalno: Adeegso foomka Aan Ka Hadalno si aan u soo gudbino su'aalaha, faallooyinka, soo-jeedinta, walaacyada ama bogaadin.
  • E-mayl: Haddii aad jeceshahay inaad la xiriirto Guddiga oo dhan, fadlan iimayl u soo dir: schoolboard@minnetonkaschools.org . Dhammaan xubnaha guddiga waxay heli doonaan waraaqahaaga; Guddoomiyaha guddiga ama gudoomiye kuxigeenka wuxuu ka jawaabayaa emaylyada isagoo wakiil ka ah guddiga. Hadaad jeceshahay inaad laxiriirto xubnaha gudiga shaqsiyaadka, cinwaanada emaylka ayaa lagusoo daabacaa bogga iskuulka gudiga iskuulka .
  • Telefoon: Mawduucyo cakiran ama murugo badan, wicitaan taleefan ama kulan fool ka fool ah ayaa noqon kara kuwa ugu waxtarka badan. Lambarrada xubnaha guddiga waxaa lagu daabacay bogga Guriga Guddoonka Dugsiga .
  • Kulamada Shakhsiyeed: Waxyaabaha ay rabaan inay la kulmaan xubnaha guddiga iskuulka shaqsiyan waxay diyaarin karaan sidaas iyagoo la xiriiraya xubnaha shaqsiyaadka.
  • Kulamada Dadweynaha: Guddigu waxay kulmayaan ugu yaraan bil kasta si ay u qabtaan ganacsi oo ay u siiyaan fursado fikir guud. Waa kuwan xulashooyinka kala duwan ee shirarka dadweynaha:

Maamulayaasha Degmadu waxay ku faani karaan in ay aad u heli karaan ardayda, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.


Ayaa lala xiriirayaa

Gudiga iskuulka wuxuu u xilsaaraa maamulka iyo maamulka degmada kormeeraha guud.

  • Arimaha fasalka ayaa ah in marka hore loo jeediyo macalinka fasalka.
  • Arimaha iskuulka waa in marka hore loo gudbiyaa maamulaha iskuulka.
  • Arrimaha degmada waa in loo gudbiyaa maamulaha mas'uulka ka ah barnaamijka ama adeegga ku lug leh.
  • Arimaha howlgalka ama maaraynta waxaa sida ugu wanaagsan loo tilmaamaa shaqaalaha dugsiga ama shaqaalaha xarunta Xarunta degmada ee ugu dhow aagga ay khusayso.

Haddii heerka koowaad ee isgaarsiinta uusan xallin arrinta, kormeeraha degdega ah, maamulaha ama kormeeraha guud waa inuu noqdaa xiriirka xiga.
wax dheeri ah baro