La xiriirka Guddiga Dugsiga

Maadaama ay yihiin wakiillada la doortay, xubnaha guddiga dugsigu waxay soo dhawaynayaan su'aalaha iyo wada sheekaysiga la xidhiidha maamulka degmada. Xubnaha guddiga waxay si firfircoon uga qaybqaataan meelo badan oo bulshada oo dhan ah, iyagoo ka qayb galaya shirarka golaha la-talinta, u adeega guddiyada iyo ka qaybgalka shirarka iyo dhacdooyinka dugsiga iyo beesha. Xubnaha guddiga waxay soo dhaweynayaan martiqaadyada munaasabadahaaga waxayna ku dadaali doonaan inay ka soo qaybgalaan.

Waxa jira fursado rasmi ah iyo kuwo aan rasmi ahayn oo lagula xidhiidho Guddiga Dugsiga guud ahaan, iyo sidoo kale xubnaha Guddiga gaarka ah.

  • Aan wada hadalno: Isticmaal foomka aan wada hadalno si aad u gudbiso su'aalo, faallooyin, talooyin, walaac ama bogaadin.
  • Iimayl: Haddii aad rabto inaad la xiriirto guddiga oo dhan, fadlan iimayl u dir: schoolboard@minnetonkaschools.org . Dhammaan xubnaha guddiga iyo kormeeraha ayaa heli doona waraaqahaaga; Guddoomiyaha guddiga ama ku xigeenka ayaa ka jawaaba iimaylada isagoo ka wakiil ah guddiga. Haddii aad rabto inaad la xidhiidho xubnaha guddiga, ciwaannada iimaylka ayaa lagu daabacay bogga guriga ee guddiga dugsiga .
  • Taleefanka: Mawduucyo badan oo kakan ama shucuur leh, wicitaan telefoon ama kulan fool ka fool ah ayaa laga yaabaa inuu waxtar u yeesho. Nambarada teleefanada xubnaha guddiga ayaa lagu daabacay bogga guriga ee guddiga dugsiga .
  • Kulamada Gaarka ah: Xubnaha raba inay la kulmaan xubnaha Guddiga Dugsiga waxay qabanqaabin karaan inay sidaas sameeyaan iyagoo la xiriiraya xubnaha gaarka ah.
  • Kulamada Dadweynaha: Guddigu waxa ay kulmaan ugu yaraan bishii si ay u qabtaan ganacsi oo ay u siiyaan fursado fikrado dadweyne. Halkan waxaa ah xulashooyinka kala duwan ee shirarka dadweynaha:

wax dheeri ah baro

Maamulayaasha degmadu waxay ku faanaan inay diyaar u yihiin ardayda, waalidiinta iyo xubnaha bulshada.


Cidda lala xiriirinayo

Guddida dugsigu waxay u wakiishaan maamulka iyo maamulka degmada maamulaha guud.

  • Arimaha fasalka waa in marka hore loo jeediyo macalinka fasalka.
  • Arrimaha dugsiga waa in marka hore loo hagaajiyaa maamulaha dugsiga.
  • Arrimaha degmada waa in lagu hagaajiyaa maamulaha ka mas'uulka ah barnaamijka ama adeegga ku lug leh.
  • Arrimaha shaqada ama maamulka Waxaa si fiican loogu tilmaamaa shaqaalaha dugsiga ama shaqaalaha Xarunta Adeegga Degmada ee ugu dhow meesha ay khusayso.

Haddii heerka koowaad ee isgaarsiintu uu xallin waayo arrinta, kormeeraha dhow, maamulaha ama kormeeraha waa inuu noqdaa xiriirka xiga.