Warbaahinta

Maamulaha Curt Carpenter
5701 Degmada Rd. 101, Minnetonka, MN 55345


Saacadaha: 8:40 am-3: 20 pm
Telefoon: 952-401-6950

Xaqiiqda Springs Springs
Waalidiintu waa shuraako bulshadayada iskuulka

Bulshada waalidka ee ku lugta leh: waalidku waa shuraako jaaliyadeena iskuulka

astaanta dareenka guud

Waxaan nahay Iskuul Sense Certified Certified for Citizenship Digital ah oo ay siiso Common Sense Media

Barnaamijka Imtixaanka Luqadda Isbaanishka ee ugu horreeya gobolka

Waxaan bixinaa barnaamijka ugu horreeya ee barnaamijka luuqadda Isbaanishka oo ka bilaabanaya Xanaanada

Wadajirka bulshada iskuulka bulshada ee 'Hope Hope'

Bixinta nashaadaadyo adeeg-barasho oo abuuraya wacyigelin ku saabsan kala duwanaanta dhaqanka iyo barashada ficil ahaan.

Goobta Nabadda Caalamka

Maaddaama aan nahay Goob Nabadeed oo Caalami ah, waxaan ku xallinnaa dhibaatooyinka si nabad ah

Shaqaaluhu waxay adeegsadaan Fasalka ka jawaaba iyo luqadda guud

Shaqaale daryeel leh oo adeegsada Fasalka Ka Jawaabta iyo luqadda guud

Abaalmarinta NAMM ee 2019

Waxaa u aqoonsaday NAMM dadaalka weyn ee aan ugu jirno waxbarashada muusikada

Kalandarka

Eeg dhacdooyinka Clear Springs, iyo sidoo kale dhacdooyinka degmada. Kalandarka cusub wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku quudiso dhacdooyinka jadwalkaaga taariikh ahaaneed iyo sidoo kale digniino dejineed loogu talagalay dhacdooyinka gaarka ah ee aadan rabin inaad seegto!

Fiiri Jadwalka

    Laga soo rarayo Vimeo ...