Shatiga macalinka

Dugsiga Degmada Minnetonka

Dugsiyada Dadwaynaha ee Minnetonka waxa ay shaqaalaysiiyaan macalimiin si ku haboon shati u siiya shatiga iyo shatiga barayaasha Minnesota (PELSB). Waa mas'uuliyadda macalinka inuu helo oo ilaaliyo shatiga ku haboon.

Waxaan leenahay guddiga dib u fasaxa oo siiya taageero macalimiinteena hadda iyo sidoo kale xubnaha bulshada ee degmada ee u baahan inay ku cusboonaysiiyaan shatiga waxbarida PELSB.

Guddigu wuxuu mas'uul ka yahay qiimeynta sii socota hawlaha waxbarashada, bixinta saacadaha ku habboon hawlahan, iyo soo jeedinta cusboonaysiinta shanta sano ee sii socota ama shatiyada adeegga taageerada iyo waxbaridda.

Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shati-siinta macalinka, fadlan kala xiriir Guddoomiyaha Relicensure, Jing Zhao, 952-401-5650 ama iimayl ahaan jing.zhao@minnetonkaschools.org .

Liiska hubinta ruqsada-siintayda

Haddii aad xiisaynayso inaad hesho shatiga waxbaridda ee Minnesota, fadlan dib u eeg shuruudaha iyo nidaamka ay dejiyeen Guddiga Shatiyaynta iyo Heerarka Barayaasha Xirfadlayaasha Minnesota .