Xiriiryada

2020-21 Gudiga Sare ee Masraxa PTA

Doorka Magaca Emayl
Madaxweynaha

Amy Grady

MadaxweyneSHEPTA@gmail.com
Madaxweyne kuxigeenka

Patti Wolter

MadaxweyneSHEPTA@gmail.com
Madaxweyne ku xigeenka

Mollie Harig

SHEPTAinfo@gmail.com
Madaxweyne ku xigeenka

Pollina Lipnik

SHEPTAinfo@gmail.com
Khasnaji

Ngo Imbu

TreasureSHEPTA@gmail.com
Khasnajiga la Doortay

Eric Cepek

TreasureSHEPTA@gmail.com

Xoghayaha

Jennifer Chou

xoghayeSHEPTA@gmail.com